Zaak van de maand – Geen enkel bewijs

Iedere week behandelt Bezwaartegenverkeersboetes.nl tientallen boetezaken en daar zijn we trots op. Sommige van onze zaken zijn zo boeiend, opvallend, grappig of interessant dat we die met jullie willen delen. Daarom kiezen we elke maand zo’n zaak uit.

In deze blog behandel ik een zaak waarin er door de officier van justitie in januari een uitspraak is gedaan. De zaak ging over een wel erg mager dossier, waarin geen enig bewijs van de gedraging stond. Lees je mee?

Wat speelde er in deze zaak?

Uit privacyoverwegingen zal de echte naam van onze klant in dit artikel niet worden genoemd. In plaats daarvan zullen we hem Joost noemen.

Joost kreeg op 30 juli 2018 een boete van € 95,00 voor het parkeren in strijd met een parkeerverbod (bord E1). Dat is de gedraging met feitcode R584. Joost diende zijn boete op 13 augustus 2018 in via Bezwaartegenverkeersboetes.nl en gaf aan dat hij netjes in het vak stond geparkeerd.

Namens Joost tekende ik beroep aan tegen de parkeerboete bij de officier van justitie. Bij het beroepschrift heb ik het dossier opgevraagd. Bij het bestuderen van het dossier viel mij direct iets op. In het dossier zat namelijk geen enig bewijs dat de overtreding was begaan. Daarin stond alleen het volgende:

“Toelichting verbalisant:

Gedragingsgegevens: .”

verklaring van de agent
De verklaring van de verbalisant

Namens Joost heb ik de officier van justitie erop gewezen dat op basis van dit dossier helemaal niet kan worden vastgesteld of Joost de overtreding heeft begaan. Ook heb ik aangegeven dat Joost de gedraging ontkent en stelt dat hij gewoon netjes in het parkeervak stond geparkeerd.

Wat vond de officier van justitie ervan?

Aanvankelijk werd het een lange tijd stil. Vervolgens heb ik de officier van justitie op 5 januari 2019 laten weten dat dat zijn beslistermijn was verstreken. Op 8 januari 2019 ontving ik de volgende beslissing van de officier van justitie:

U hebt beroep ingesteld tegen de opgelegde sanctie.

De informatie die de verbalisant aan de CVOM heeft verstrekt is onvolledig. Hierdoor is een grondige afweging van de door u genoemde argumenten niet mogelijk.

Dit overwegende vernietigt de officier van justitie de beschikking. U hoeft de opgelegde sanctie en de administratiekosten niet te betalen.

Beslissing van de officier van justitie
De beslissing van de officier van justitie

Joost hoeft de boete niet te betalen. Net als Joost ben ik ontzettend blij met dit resultaat!

Hoe zit het eigenlijk met bewijs in verkeersboetezaken?

De officier van justitie drukt zich in de beslissing nog voorzichtig uit. De informatie van de verbalisant is namelijk niet zomaar onvolledig, maar zo onvolledig dat de er geen enkel bewijs is dat Joost fout zou hebben geparkeerd. Er is geen verklaring van de verbalisant en Joost ontkent dat hij de overtreding heeft begaan.

Maar, ik hoor je al denken, wie moet er nu eigenlijk iets bewijzen in dit soort zaken?

Ook in voor verkeersboetes geldt de zogeheten onschuldpresumptie. Dat betekent dat je voor onschuldig moet worden gehouden totdat het tegendeel is komen vast te staan.

Ontken je de gedraging, dan moet de agent bewijzen dat je de overtreding hebt begaan. In veel gevallen stelt de agent netjes een verklaring op met de nodige details. Op basis van die verklaring kan dan worden vastgesteld dat je de overtreding hebt begaan. Het is vervolgens aan jou om argumenten aan te voeren die de verklaring van de agent ontkrachten.

Toch komt het ook heel regelmatig voor dat er gebrekkige dossiers worden opgebouwd zoals in het geval van Joost. Ik raad daarom altijd iedereen aan om de boete aan te vechten en het dossier op te vragen. Soms blijken daar namelijk fouten uit, die kunnen leiden tot vernietiging van de boete!

Heb jij hulp nodig bij het aanvechten van een boete?

Bezwaartegenverkeersboetes.nl staat voor je klaar. Wij vechten wekelijks tientallen boetes aan en zijn gespecialiseerd in het verkeersrecht.

We helpen je helemaal gratis. Als professioneel rechtsbijstandverlener krijgen wij een vast bedrag van de overheid wanneer we jouw zaak winnen. Voor jou is Bezwaartegenverkeersboetes.nl dan ook geheel kosteloos!

Waar wacht je nog op? Dien direct je boete in en wij gaan voor je aan de slag!

Schakel onze hulp in!