Wegslepen van een fout geparkeerde auto: alles wat je moet weten

Staat jouw auto fout geparkeerd, dan kan deze worden weggesleept. De gemeente kan de kosten voor het wegslepen op jou verhalen. De kosten reken je in de meeste gevallen meteen af bij het ophalen van de auto. 

Bij het wegslepen moet de gemeente zich aan verschillende regels houden. In dit artikel lees je:

Is jouw auto onterecht weggesleept en wil je bezwaar maken?

 

Wanneer mag jouw auto worden weggesleept? 

Als een voertuig in strijd met de parkeerregels staat geparkeerd en dit grote hinder veroorzaakt, kan de handhaver besluiten om het voertuig te laten wegslepen. Dit wordt bestuursdwang genoemd. De gemeente maakt bij het toepassen van bestuursdwang kosten om de overtreding te stoppen. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de overtreder.

De gemeente mag jouw auto wegslepen als aan twee eisen wordt voldaan:

  1. De auto moet fout geparkeerd staan. De auto staat bijvoorbeeld op een gehandicaptenparkeerplaats, terwijl aan jou geen gehandicaptenparkeerkaart is verstrekt. 
  2. Het moet noodzakelijk zijn om het voertuig te verwijderen in verband met de veiligheid op de weg, de vrijheid van het verkeer of het vrijhouden van aangewezen weggedeelten en wegen. 

Om deze eisen te verduidelijken behandel ik twee voorbeelden:

  1. De gemeente mag een auto niet om 6:37 uur wegslepen als parkeren op die dag vanaf 7:00 uur pas verboden is. Tot 7:00 uur is immers geen sprake van fout parkeren.
  2. Verder moet de gemeente altijd een afweging maken of wegslepen noodzakelijk is. De gemeente mag het voertuig dat op een plaats voor het opladen van een elektrisch voertuig bezet houdt bijvoorbeeld niet wegslepen als de betreffende laadpaal defect is. In dat geval is het niet noodzakelijk om de plaats vrij te maken.

Een voertuig mag niet worden weggesleept als je het voertuig verwijdert voordat het wegslepen is begonnen. Het wegslepen is begonnen op het moment dat het koppelen van het voertuig aan de takelwagen is voltooid. In dat geval mag de gemeente wel de kosten voor het voorbereiden van het wegslepen in rekening brengen. Ben je op tijd terug bij het voertuig, dan kan het dus relevant zijn in hoeverre het wegslepen al is begonnen. 

Welke verplichtingen gelden er voor de gemeente?

De parkeercontroleur moet een proces-verbaal opmaken waarin onder meer staat opgenomen om welk voertuig het gaat, waar het voertuig stond, wat de omstandigheden waren die het wegslepen noodzakelijk maakten, in welke staat het voertuig was voor het wegslepen en een opsomming van de losse voorwerpen die in het voertuig lagen voor het wegslepen. 

Wat zijn de kosten voor het wegslepen van je auto? 

Het wegslepen kost vaak tussen de € 150,- en € 400,-. Dat kan per gemeente verschillen. Ook kan de gemeente kosten doorberekenen voor bewaring van het voertuig. Je betaalt dan vaak een bedrag per dag dat rond de € 20,- ligt. 

Wat zijn jouw rechten bij het wegslepen? 

Als je het oneens bent met het wegslepen van jouw voertuig, kun je daartegen bezwaar maken. Dit doe je door een brief naar de gemeente te sturen waarin je uitlegt waarom het wegslepen onterecht was. 

Je auto mag worden weggesleept als deze foutief geparkeerd staat: de auto belemmert het verkeer, staat op een gevaarlijke plek of staat geparkeerd op een invalidenparkeerplaats. Is je auto onterecht weggesleept? Maak dan binnen 6 weken bezwaar tegen de boete bij de gemeente waar je auto is weggesleept. 

Zoals je hiervoor hebt kunnen lezen komt er best wel wat kijken bij het wegslepen, waardoor het handig kan zijn om een jurist in te schakelen. Dien de stukken bij ons en en wij helpen je kosteloos met het aanvechten van je boete.

Je auto mag worden weggesleept als deze fout geparkeerd staat én als het noodzakelijk is om deze weg te slepen voor de veiligheid op de weg, de vrijheid van het verkeer of voor het vrijhouden van aangewezen weggedeelten.

Dat verschilt per gemeente, maar vaak ligt dit tussen de €150,- en de €400,-.

Ja. Je kan daarvoor een brief sturen naar de gemeente waarin je uitlegt waarom het wegslepen van de auto onterecht was.

Laat je boete door ons aanvechten!