Wat is parkeerbelasting?

In de Gemeentewet staat dat een gemeente parkeerbelasting mag heffen. Door het heffen van parkeerbelasting kan een gemeente het parkeergedrag van bewoners, bedrijven of bezoekers regelen.

Heb jij onterecht een boete of naheffing ontvangen na een parkeeractie? 

De gemeente kan twee vormen van parkeerbelasting heffen:

    1. een belasting voor betaald parkeren op straat;
    2. een belasting voor het verstrekken van een parkeervergunning.

Parkeerbelasting: alleen bij sprake van parkeren

Je bent alleen parkeerbelasting verschuldigd als daadwerkelijk sprake is van parkeren.

Parkeren is volgens de wet:

‘het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- en uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden.’

Makkelijk gezegd is parkeren voor de parkeerbelasting:

    • het laten staan van een voertuig,
    • waar dat niet wettelijk verboden is en
    • terwijl je niet aan het laden en lossen bent.

De uitzondering van laden en lossen

Bij laden en lossen ben je dus geen parkeerbelasting verschuldigd. Maar van laden en lossen is niet snel sprake. Daarvan is alleen sprake wanneer je direct nadat je het voertuig tot stilstand hebt gebracht, zonder tussenpozen, goederen in- of uitlaadt. De goederen die je haalt of brengt, moeten zo groot of zwaar zijn dat je ze niet anders dan met de auto kan ophalen of brengen.

De uitzondering van een wettelijk verbod

De gemeente mag geen parkeerbelasting vragen, wanneer je geparkeerd staat op een plaats waar dat verboden is. Sta je bijvoorbeeld geparkeerd buiten een parkeervak, op een laad- en losplek of op een gehandicaptenparkeerplaats, dan mag de gemeente je geen naheffingsaanslag opleggen. De parkeercontroleur kan dan wel een parkeerboete opleggen voor het parkeren in strijd met dat verbod.

Niet betaald? Dan volgt er een naheffingsaanslag parkeerbelasting 

Parkeercontroleurs of scanauto’s controleren of er voldoende parkeerbelasting is betaald. Is dat niet het geval, dan mag de gemeente de parkeerbelasting naheffen. Dat gebeurt door middel van een naheffingsaanslag parkeerbelasting. In de meeste gevallen wordt er dan een uur parkeren in rekening gebracht. Daarnaast worden kosten voor het opleggen van de naheffingsaanslag in rekening gebracht.

Onterechte boete of naheffingsaanslag ontvangen na het parkeren?

Heb jij onterecht een boete voor parkeren of een naheffingsaanslag ontvangen? Bijvoorbeeld omdat je wel parkeerbelasting hebt betaald, maar het verkeerde kenteken hebt ingevuld in de app? Ontdek alles over parkeerboetes en ontdek of jouw boete terecht is. Denk je dat dit niet het geval is? Dan kun je bij ons je boete indienen. Wij vechten deze dan kosteloos voor je aan. 

Parkeerbelasting is een belasting die je moet betalen als je gebruikmaakt van een parkeerplaats in een gebied waar deze belasting van toepassing is. De gemeente is verantwoordelijk voor het vaststellen van de tarieven en het innen van de parkeerbelasting.

Nee, je hoeft niet altijd parkeerbelasting te betalen. Er zijn bepaalde gebieden waar deze belasting niet van toepassing is, bijvoorbeeld als je op een eigen oprit parkeert of op een parkeerplaats bij een winkelcentrum waar je als klant gratis mag parkeren. Het is belangrijk om goed op de verkeersborden te letten om te zien of je in een gebied parkeert waar parkeerbelasting geldt.

Ja, het is mogelijk om bezwaar te maken tegen een parkeerbelastingaanslag als je het niet eens bent met de hoogte van het bedrag of als je denkt dat je onterecht bent beboet. Je moet dan wel binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken. 

Schakel onze hulp in!