Wat is parkeerbelasting?

In de Gemeentewet staat dat een gemeente parkeerbelasting mag heffen. Door het heffen van parkeerbelasting kan een gemeente het parkeergedrag van bewoners, bedrijven of bezoekers regelen.

De gemeente kan twee vormen van parkeerbelasting heffen:

    1. een belasting voor betaald parkeren op straat;
    2. een belasting voor het verstrekken van een parkeervergunning.

Betaald parkeren

Waar er op straat dus betaald parkeren geldt, betaal je parkeerbelasting aan de gemeente waar je parkeert.

Wanneer is sprake van parkeren?

Je bent alleen parkeerbelasting verschuldigd als daadwerkelijk  sprake is van parkeren.

Parkeren is volgens de wet:

‘het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- en uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden.’

Makkelijk gezegd is parkeren voor de parkeerbelasting:

    • Het laten staan van een voertuig,
    • waar dat niet wettelijk verboden is en
    • terwijl je niet aan het laden en lossen bent.

De uitzondering van laden en lossen

Bij laden en lossen is dus geen parkeerbelasting verschuldigd. Maar van laden en lossen is niet snel sprake. Daarvan is alleen sprake wanneer je direct nadat je het voertuig tot stilstand hebt gebracht, zonder tussenpozen, goederen in- of uitlaadt. De goederen die je haalt of brengt, moeten zo groot of zwaar zijn dat je ze niet anders dan met de auto kan ophalen of brengen.

De uitzondering van een wettelijk verbod

De gemeente mag geen parkeerbelasting vragen, wanneer je geparkeerd staat op een plaats waar dat verboden is. Sta je bijvoorbeeld geparkeerd buiten een parkeervak, op een laad- en losplek of op een gehandicaptenparkeerplaats, dan mag de gemeente je geen naheffingsaanslag opleggen. De parkeercontroleur kan dan wel een parkeerboete opleggen voor het parkeren in strijd met dat verbod.

Heb je niet betaald?

Parkeercontroleurs of scanauto’s controleren of er voldoende parkeerbelasting is betaald. Is dat niet het geval, dan mag de gemeente de parkeerbelasting naheffen. Dat gebeurt door middel van een naheffingsaanslag parkeerbelasting. In de meeste gevallen wordt er dan een uur parkeren in rekening gebracht. Daarnaast worden kosten voor het opleggen van de naheffingsaanslag in rekening gebracht.

Laat je boete door ons aanvechten!