Wat is een bezwaarschriftprocedure?

Wanneer je een besluit van de overheid wil aanvechten, doorloop je in de meeste gevallen een ‘voorprocedure’. Dit is een procedure die je moet volgen, voordat je het besluit aan een rechter kan voorleggen. Deze voorprocedures spelen zich af bij een overheidsorgaan.

Er zijn twee soorten voorprocedures: bezwaar en administratief beroep.

Een bezwaarschriftprocedure speelt zich af bij het overheidsorgaan dat het besluit heeft genomen.

Hieronder behandel ik een voorbeeld van een besluit dat door middel waartegen bezwaar kan worden gemaakt. De voorprocedure is in dit geval dus een bezwaarschriftprocedure.

Naheffingsaanslag parkeerbelasting

Als je op een plaats staat geparkeerd waar betaald parkeren geldt, moet je parkeerbelasting betalen. Betaal je niet, dan kan de parkeerbelasting door middel van een naheffingsaanslag worden nageheven.

De naheffingsaanslag wordt door de heffingsambtenaar van de gemeente aan je opgelegd. Vaak doet hij dat niet zelf maar laat hij dat doen door parkeercontroleurs. Zij mogen de aanslag namens de gemeente aan je opleggen.

Ben je het met een naheffingsaanslag niet eens, dan kun je daartegen bezwaar aantekenen bij de heffingsambtenaar van de betreffende gemeente. Omdat de naheffingsaanslag ook namens hem is opgelegd, is sprake van een bezwaarprocedure.

Schakel onze hulp in!