Wat is administratief beroep?

Wanneer je een besluit van de overheid wil aanvechten, doorloop je in de meeste gevallen een ‘voorprocedure’. Dit is een procedure die je moet volgen, voordat je het besluit aan een rechter kan voorleggen. Deze voorprocedures spelen zich af bij een overheidsorgaan.

Er zijn twee soorten voorprocedures: bezwaar en administratief beroep.

Een bezwaarprocedure speelt zich af bij het overheidsorgaan dat het besluit heeft genomen. Administratief beroep speelt zich af bij een ander overheidsorgaan dan het overheidsorgaan dat het besluit heeft genomen. Welke van deze twee procedures je moet doorlopen, is afhankelijk van het type besluit dat je wil aanvechten. Overigens zul je daar zelf waarschijnlijk niet over hoeven nadenken. Op een besluit moet namelijk staan wat je kunt doen als je het er niet mee eens bent. Daar moet dus al op staan welke van de twee procedures je moet doorlopen.

Hieronder behandel ik de twee soorten besluiten die Bezwaartegenverkeersboetes.nl veel behandelt en wat de voorprocedure is in het geval van die besluiten.

Verkeersboetes (Wahv)

Een agent of handhaver mag op grond van de ‘Wet Mulder’ zelfstandig een boete (administratieve sanctie) opleggen voor veelvoorkomende verkeersovertredingen.

Ben je het met de boete die hij heeft opgelegd oneens, zoals een parkeerboete of boete voor te hard rijden, dan kun je daartegen beroep aantekenen bij de officier van justitie. Omdat de boete niet is opgelegd door de officier van justitie, maar door de agent of handhaver, is sprake van administratief beroep.

Naheffingsaanslag parkeerbelasting

Als je op een plaats staat geparkeerd waar betaald parkeren geldt, moet je parkeerbelasting betalen. Betaal je niet, dan kan de parkeerbelasting door middel van een naheffingsaanslag worden nageheven.

De naheffingsaanslag wordt door de heffingsambtenaar van de gemeente aan je opgelegd. Vaak doet hij dat niet zelf maar laat hij dat doen door parkeercontroleurs. Zij mogen  de aanslag namens de gemeente aan je opleggen.

Ben je het met een naheffingsaanslag niet eens, dan kun je daartegen bezwaar aantekenen bij de heffingsambtenaar van de betreffende gemeente. Omdat de naheffingsaanslag ook namens hem is opgelegd, is sprake van een bezwaarprocedure.

Schakel onze hulp in!