Verkeersboete zonder staandehouding, mag dat?

In dit artikel behandel ik de situaties waarin er een verkeersboete aan je mag worden opgelegd zonder dat je bent staandegehouden. Dat is belangrijk om te weten. Wanneer je namelijk niet bent staandegehouden, terwijl dat wel had moeten gebeuren, moet de boete worden vernietigd.

Let op: dit artikel gaat over zogeheten Mulderboetes. Dat zijn de boetes die worden opgelegd op grond van de Wet Mulder. Ze worden verstuurd door het CJIB en zien eruit als het plaatje hieronder. Je herkent ze aan de M in de rechterbovenhoek van de brief.

Dit artikel is zo opgebouwd dat je alle ins en outs over dit onderwerp kunt teruglezen. Ik behandel eerst wat er in de wet staat en waarom een staandehouding in principe verplicht is. Vervolgens behandel ik hoe rechters deze regels uitleggen en in welke situaties er van staandehouding kan worden afgezien. Tot slot behandel ik waar je op moet letten bij het aanvechten van een boete wanneer je van mening bent dat je ten onrechte niet bent staandegehouden.

Ben je er klaar voor? Ik in ieder geval wel. Laten we beginnen.

Inhoudsopgave

  1. Is een staandehouding verplicht?
  2. In welke situaties is een staandehouding niet verplicht?
  3. Hier moet je rekening mee houden!

Is een staandehouding verplicht?

Laten we beginnen bij het begin. Wat staat er in de wet? In dit geval zegt de wet het volgende:

art. 5 Wahv

artikel 5 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

De wet is dus niet bepaald duidelijk. Maar deze lange en onduidelijke tekst komt (kort gezegd) neer op het volgende:

Wanneer niet kan worden vastgesteld wie de bestuurder is, wordt de boete opgelegd aan de kentekenhouder van het voertuig.

In 2000 kwam er een zaak voor de Hoge Raad. Dat was toen nog de hoogste rechter in verkeersboetezaken. De Hoge Raad bepaalde dat bovenstaande regel zo moet worden uitgelegd dat een boete niet aan de kentekenhouder mag worden opgelegd, wanneer er een reële mogelijkheid was om de bestuurder van het voertuig staande te houden.

Staandehouding is dus verplicht, tenzij er geen reële mogelijkheid was om de bestuurder staande te houden. Wanneer er geen staandehouding plaatsvindt, moet de agent of handhaver dan ook verklaren waarom hij dat niet heeft kunnen doen.

De vraag of er een ‘reële mogelijkheid’ is geweest, is dus van groot belang. Vooral is het belangrijk dat het gaat om een ‘mogelijkheid’. Het is namelijk niet genoeg wanneer de agent:

Dus: Een staandehouding is verplicht, tenzij er geen reële mogelijkheid is geweest om je staande te houden.

In welke situaties is een staandehouding niet verplicht?

Zoals ik hiervoor heb behandeld is er door de Hoge Raad bepaald dat er van staandehouding mag worden afgezien wanneer er zich geen reële mogelijkheid tot staandehouding van de bestuurder heeft voorgedaan.

Die reële mogelijkheid is natuurlijk wel iets waarover je kunt twisten en waar rechters over moeten oordelen. In welke situaties is er nu wel of geen reële mogelijkheid om een staandehouding te verrichten?

Hieronder behandel ik een aantal voorbeelden van situaties waarin zich geen reële mogelijkheid tot staandehouding voordeed, zodat er van staandehouding kon worden afgezien en de boete mocht worden opgelegd op kenteken.

Flitspalen, radarcontroles en trajectcontroles

Allereerst is er natuurlijk geen mogelijkheid tot staandehouding wanneer de gedraging wordt geconstateerd door middel van een statisch digitaal hulpmiddel. Bijvoorbeeld bij flitspalen en radarcontroles. In die gevallen is er namelijk geen agent in de buurt die in staat is om je staande te houden. Rechters oordelen in die gevallen steevast dat er geen reële mogelijkheid is tot staandehouding.

Je verhindert zelf een mogelijke staandehouding

Wanneer je zelf snel wegrijdt bij een mogelijke staandehouding of een stopteken negeert, verhinder je de staandehouding en mag er worden bekeurd op kenteken. In die gevallen hoef je niet te worden staandegehouden.

Parkeergedragingen (terwijl je niet bij het voertuig bent)

Gaat het om een parkeerovertreding, dan hoef je in principe niet te worden staandegehouden. Dat sprake is van parkeren, houdt in feite al in dat er geen personen in de buurt van het voertuig aanwezig zijn die kunnen worden herkend als bestuurder. Dat is ook best logisch, aangezien een geparkeerde auto natuurlijk helemaal niet wordt bestuurd.

Bij parkeergedragingen is de timing wel relevant. Wanneer de bestuurder van de auto de agent aanspreekt voor het uitschrijven van de boete, heeft zich wél een reële mogelijkheid tot staandehouding voorgedaan. Spreekt de bestuurder de agent na het opleggen van de boete aan, dan heeft zich geen reële mogelijkheid tot staandehouding voorgedaan.

Hier is overigens nog wel een mooi voorbeeld van. In 2017 kwam er een zaak voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. In die zaak werd aangevoerd dat de boete ten onrechte aan de kentekenhouder was opgelegd, omdat er een reële mogelijkheid tot staandehouding zou zijn geweest. Door de agent waren er foto’s van het voertuig gemaakt. Op die foto’s was te zien dat er twee mensen in het voertuig zaten. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden besloot dat een agent in zo’n geval uiteraard moet overgaan tot het verrichten van een staandehouding. De agent mag de boete dan niet aan de kentekenhouder opleggen.

Verklaring agent

Agent in privétijd

Is een agent in privétijd en heeft hij geen middelen op een stopteken te geven, dan mag hij wel boetes opleggen. In die situaties wordt het er in de regel voor gehouden dat er zich geen reële mogelijkheid tot staandehouding heeft voorgedaan. De agent moet dus wel in staat zijn om een staandehouding af te kunnen dwingen.

Agent te voet of te fiets

Deze gevallen zijn eigenlijk van dezelfde categorie als de agent in privétijd. Wanneer een agent te voet of te fiets is, kan hij een autobestuurder natuurlijk niet eenvoudig achtervolgen. De agent kan daarom ook geen staandehouding verrichten.

Agent met andere werkzaamheden met een hoge(re) prioriteit

Tot slot een categorie gevallen waarin geen staandehouding hoeft te worden verricht. Zelf vind ik dit de meest eigenaardige gevallen. Het gaat namelijk om die gevallen waarin een agent een andere werkzaamheid verricht met een hoge prioriteit, waardoor geen staandehouding mogelijk is. Bijvoorbeeld wanneer hij bezig is met een zoektocht naar gewapende overvallers of wanneer hij een melding krijgt die van groot belang is om direct op te volgen.

Zoals gezegd vind ik deze categorie van gevallen persoonlijk nogal eigenaardig. Er bestaat immers prima een reële mogelijkheid om de bestuurder van het voertuig staande te houden. Het is een afweging van de agent om daarvan af te zien en dat heeft meer te maken met willen dan met kunnen, vind ik. Bovendien vind ik dat als je op zoek bent naar een bende gewapende overvallers je je helemaal niet moet bezighouden met verkeersovertredingen. Dan kun je je toch beter focussen op die belangrijke taak.

Hier moet je rekening mee houden!

Ben je het nu zelf oneens met een boete omdat je niet bent staandegehouden, dan moet je op een paar zaken letten. Hieronder behandel ik een twee praktische tips.

Tip 1 – Vraag het dossier op

Allereerst is het natuurlijk van belang om te weten waarom er geen staandehouding is verricht. Je hebt daarom een afschrift van het dossier nodig, want die informatie staat niet op de boete zelf. Het dossier kun je opvragen als je in beroep gaat. 

Bij het beroep kun je ook vragen om een extra termijn om je beroep aan te vullen met een reactie op het dossier. Je kunt daarvoor de volgende tekst gebruiken:

“Op grond van artikel 7:18, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht heb ik recht op de op de zaak betrekking hebbende stukken. Ik verzoek u daarom om mij het zaakoverzicht en (eventuele) foto’s van de gedraging te verstrekken en mij een nadere termijn te geven om de gronden van dit beroep aan te vullen.”

Zoals ik in de voorbeeldtekst aangeef, bepaalt de wet dat je recht hebt op het dossier. Als je het dossier hebt, kun je jezelf beter voorbereiden en weet je waartegen je je moet verdedigen.

Tip 2 – Leg uit waarom er wél kon worden staandegehouden

Er hoeft alleen een beslissing te worden genomen over de vraag of er terecht is afgezien van staandehouding, wanneer er daarover een verweer wordt gevoerd. Wanneer je alleen aangeeft “Ik ben niet staandegehouden”, voer je geen verweer. Dan constateer je alleen maar iets, daar hoeft een rechter dus niet over te beslissen.

Staat er in het dossier een toelichting waarom er niet is staandegehouden, dan is het aan jou om te motiveren dat er wel een staandehouding mogelijk was.

Wanneer de agent bijvoorbeeld verklaart dat hij je bij een parkeergedraging niet kon staandehouden omdat je snel bent weggereden, kun je aangeven en onderbouwen dat snel wegrijden helemaal niet mogelijk was. Bijvoorbeeld omdat je een auto hebt met een dieselmotor en deze moet worden voorgegloeid voordat je überhaupt snel kunt wegrijden.

Slot

In dit artikel heb ik uitgebreid stilgestaan bij de vraag of er een verkeersboete aan je mag worden opgelegd zonder dat je bent staandegehouden. Ik heb stilgestaan bij de vraag of een staandehouding verplicht is, wanneer dat in ieder geval niet het geval is en waar je op moet letten als je een verkeersboete gaat aanvechten omdat je van mening bent dat je ten onrechte niet bent staandegehouden.

Ik hoop dat je iets aan dit artikel hebt gehad. Uiteraard staan we voor je klaar als je hulp nodig hebt bij het aanvechten van een verkeersboete. Wij kunnen je namelijk gratis bijstaan in die procedure.  

Mocht je vragen nog hebben, stel ze dan hieronder in de reacties. Je kunt ons uiteraard ook een e-mail of een appje sturen.

Heel erg bedankt voor het lezen!

46 comments

Guillaume Offermans

Hartstikke bedankt! Geweldig artikel!

Perfect! Ik ga direct aan de slag!

Ik heb een boete gekregen voor het rijden door Roode licht. Dit kan ik mij niet heugen en ben niet staande gehouden. Hier was op dit punt genoeg ruimte voor. Verder kan ik hier geen bewijs voor opvragen.

Wat zou jullie advies hier in zijn?

Mvg Ralph de Boer

Beste Ralph,

Dank voor je vraag.

In jouw geval raad ik je absoluut aan om beroep aan te tekenen. Bij het beroep kun je vragen om een afschrift van de stukken waaruit zou blijken dat je door rood bent gereden. Het is belangrijk dat je ook vraagt om een termijn om op deze stukken te reageren en je beroepschrift aan te vullen.

Pas 3 boetes ineenkeer ontvangen… 2 voor rood licht en 3de doorgetrokken streep. Niet staande gehouden en ook niet geflitst. Cjib gebeld en zei vertelde mij dat de verbalisant in een onopvallende auto reed, en daardoor geen mogelijkheid heeft gehad om mij staande te houden. Onzin!!!

Beste Mounir,

We hebben je een e-mail gestuurd met een antwoord op je vraag!

Hi,

Mijn vriend is een straat ingereden waar hij niet in mocht. 1 richtingsverkeer. Het is een rustige straat waar je 30 mag. De reden van inrijden was een afgesloten rotonde (4 weken lang) waardoor dit de enige andere snelle optie was. Hij is niet staande gehouden. Naar ons idee had dit makkelijk gekunt, er zijn veel verkeersdrempels in de straat dus snel wegrijden had onmogelijk geweest. De boete is vastgesteld door KLPD verkeerspolitie Maasbracht.

Heeft iemand advies voor ons?

Goedemiddag,

In deze zaak zou ik zeker beroep aantekenen en de stukken opvragen. Mogelijk blijkt uit de stukken inderdaad dat er geen goede reden was om van de staandehouding af te zien. In dat geval zal de boete moeten worden vernietigd.

Goedemiddag,

Ik ben een tijd geleden door een agent in privé tijd die als bijrijder in een auto zat to twee maal te binnen 1 minuut bekeurd voor het rijden over doorgetrokken streep ( 2x €249,- ) zonder dat ik staande ben gehouden. Heb beroep aangetekend tegen de boete maar krijg nu een reactie van het openbaar ministerie dat in mijn beroep de volledige gronden ontbreken. ? Heb geen idee wat ze er mee bedoelen ? Heb in mijn beroep aangegeven dat ik graag zou willen weten waarom ik niet staande ben gehouden en evt bewijsmateriaal zou willen zien . Het is voor het eerst dat ik in beroep ga en vind het dan ook erg lastig om in te schatten of het uberhaubt wel zin heeft om hier tegen in beroep te gaan ? Ben alleen al vanwege het feit dat een agent in privé tijd een boetes mag uitschrijven zonder dat de overtreder er iets van merkt ? Ook de verklaring van de agent is op diverse punten niet juist.

Goedemiddag,

In de brief van de officier van justitie stelt hij je eigenlijk in de gelegenheid om de gronden van het beroep aan te vullen. Je kunt dit doen door een brief te sturen waarmee je op dit verzoek van de officier van justitie te reageren.

Beschrijf in je reactie waarom er naar jouw mening (op basis van de omstandigheden) wel kon worden staandegehouden en wat er onjuist is aan de verklaring van de verbalisant. Doe dat allemaal zo gedetailleerd mogelijk en vraag vervolgens om de boete in te trekken.

Heel veel succes met deze beroepsprocedure!

goedemorgen,

Een tijdje geleden heb ik een blikje uit het raam gegooid van een auto omdat hier een wesp in zat, direct geparkeerd(3 meter na het incident ,de eerst mogelijkheid) om het blikje op te pakken. hier nog niet aan toegekomen doet een man het raam van zijn personenauto open en vraagt mij of ik dit normaal vind en weet of ik hier een boete voor kan krijgen. hierna rijd hij door. via het kenteken van de auto die op mijn moeders naam stond is hij zonder mijn moeders weten bij mij terecht gekomen en heb ik een bekeuring gekregen. Hij had zijn werkkleding niet aan heeft zich niet geïdentificeerd en heeft mij niet staande gehouden terwijl hier de kans wel voor was. wat zijn mijn kansen?

Goedemiddag,

Hier heb je zeker een goed punt. We kijken graag of we iets voor je kunnen betekenen in deze zaak. Je kunt de boete hier indienen!

Boete gekregen voor het inhalen van rechts 249 euro in totaal. Er is géén aanhouding geweest en tevens ook geen foto of bewijs beschikbaar. Er was hier makkelijk een aanhouding mogelijk snelheid maximaal toegestaan is namelijk 50km/h en heb een oudere auto die niet bepaald heel snel optrekt en rijdt. Is het verstandig om hiervoor in hoger beroep te gaan?

Beste Chris,

Als er wel een mogelijkheid is geweest om jou staande te houden, had dat moeten gebeuren. Het is echter niet te beoordelen of hier sprake was van een mogelijkheid tot staandehouding zonder dat wij in het bezit zijn van de het zaakdossier. We kijken graag of we iets voor je kunnen betekenen in deze zaak. Je kunt de boete hier indienen!

Ik heb met mijn motor voorgekropen bij een stoplicht omdat het mij altijd is verteld dat dit mocht i.v.m. mijn veiligheid. Nadat ik was geparkeerd zonder dat ik was standgehouden heeft de motoragent mij gevraagd om mijn rijbewijs en heeft mij beboet. De reden die ik op mijn digitaal loket te zien krijg is: “Op een kruispunt niet de richting volgendie de voorsorteerstrook aangeeft”. Dit komt niet overeen met waar hij mij een boete voor had gegeven. Hij heeft mij verteld dat ik een boete heb gekregen voor het inhalen van autos waar het niet mocht. Meneer heeft ook tevens geen bon uitgeschreven enkel mijn gegevens genoteerd. Hij gaf aan dat de boete 230 zou zijn en ook dat was verkeerd het is 240 euro. Mocht hij mij een boete geven zonder staande houding en in deze afwijkende reden?

Beste Milan,

Alleen als er geen reële mogelijkheid is om de staandehouding te verrichten, mag daarvan worden afgezien. In dit geval is dat zeker de vraag. Dat is zonder het dossier eigenlijk niet te beoordelen. Datzelfde geldt voor de vraag of hier is gekozen voor de juiste omschrijving van het feit. We kijken graag of we iets voor je kunnen betekenen in deze zaak. Je kunt de boete hier indienen!

Hallo,
Ik reed met mijn snorscooter door een voetgangersgebied bij ons in het dorp, om 19.00 uur s’avonds toen de winkels dicht waren. Je mag daar ook fietsen en dacht dus dat ik daar ook mocht rijden met mijn snorscooter. Ik heb een boete thuis gekregen op kenteken. Een stukje verder op stopte ik om te pinnen. Er is geen agent naar mij toe gekomen ( heb er ook geen gezien ). Achteraf blijkt dat er onder het bord een bordje hangt dat snor en bromfietsen uitsluit. Maar maak ik kans als ik bezwaar aanteken omdat ik niet ben aangehouden?
Groetjes Max

Hoi Max,

Het kan zijn dat een agent de boete op kenteken heeft uitgeschreven. Hij moet dan een goede reden hebben gehad om je niet staande te houden, anders had hij dat wel gewoon moeten doen en dan is de boete onterecht. Het kan daarentegen ook zo zijn dat er een flitsapparaat staat en dat je daarlangs bent gereden bij het inrijden van de straat. In dat geval hoeft er geen staandehouding te worden verricht.

Hallo,
Ik reed met mijn brommer op een fietspad op een rotonde, waar toevallig net ook een politieauto mij tegemoet kwam. Hierna ben ik weggereden en kon dus eigenlijk niet staande worden gehouden. Is er een mogelijkheid op een boete of is dit een beetje onwaarschijnlijk?

Alvast bedankt.

Beste Kevin,

Begrijp ik je vraag goed als ik erin lees dat je wil weten hoe groot de kans is dat je een boete krijgt?

Het korte antwoord op die vraag is dat die kans aanwezig is. Agenten kunnen in principe zonder staandehouding een boete opleggen. Of het afzien van de staandehouding ook terecht is, valt in veel gevallen nog te bezien. Op basis van wat je hier schrijft, lijkt het me dat de politieauto jou had kunnen volgen en vervolgens ergens had kunnen staandehouden. Mocht je dus een boete ontvangen dan is het niet zeker dat er terecht van staandehouding is afgezien. Dat hangt dus af van de reden waarom de agent heeft afgezien van staandehouding.

Goedenavond,

Bekeuring op de mat gekregen voor mijn vader. Hij is blijkbaar door rood gereden met zijn snorscooter. Hij kan zich dit echter niet herinneren, en mijn vader kennende zou hij dit ook nooit bewust doen. De overtreding is vastgesteld door Politie Rotterdam Rijnmond. Betekent dit dat een agent dit dus visueel zag gebeuren en het kenteken genoteerd heeft, en vervolgens niet mijn vader staande heeft gehouden? Er is geen foto te vinden op CJIB. Wat is uw advies voor ons?

Beste Rudi,

We hebben je een e-mail gestuurd met een antwoord op je vraag!

Beste,

Ik heb nog geen boete ontvangen, maar gister kwam de politie kwam naast mij staan op de vluchtstrook. Hij opende zijn raampje en zei het volgende; U reed 100, waar u 70 mag rijden. U reed dus 30km te hard. U ontvangt een proces verbaal thuis, fijne avond nog. Vervolgens reed hij weg zonder enige informatie te vragen. Allereerst, mag dit?
Is het verstandig om de boete af te wachten en dan in bezwaar te gaan om al van te voren een melding te maken? Ik weet nu niet of hij daadwerkelijke een proces verbaal heeft opgemaakt. Daarnaast vraag ik mij ook af hoe ik kan bewijzen dat hij mij niet staande heeft gehouden. Gezien dat er file stond, had hij mij makkelijk staande kunnen houden of kunnen vragen hem te volgen.

Beste Natasja,

We hebben je een e-mail gestuurd met een antwoord op je vraag!

Goedemiddag,

Ik heb een verkeersboete gekregen voor het niet stoppen voor Rood Licht: driekleurig verkeerslicht.
Iets wat ik me dus totaal niet kan herinneren nog voorstellen.
( Ik ben dus ook niet staande gehouden of iets)
Dit was volgens de verkeersboete op een groot kruispunt binnen de bebouwde kom waar staande houding gewoon prima mogelijk moet zijn geweest.
Wat kan Ik hiermee doen?
Want ik geloof er vrij weinig van.

Beste Bert,

We hebben je een e-mail gestuurd met een antwoord op je vraag.

Beste heer/mevrouw,

Ik heb een boete gekregen voor het rijden door rood licht. Ik heb zojuist gebeld naar het Cjib ( openbaar ministerie). Hij vertelde mij vervolgens dat een agent in burgerauto achter mij stond en dat het verkeerslicht 2 seconden op rood stond toen ik volgens hem het kruispunt op reed. In mijn optiek reed ik gewoon nog door oranje. Vervolgens ben ik niet staande gehouden omdat hij zelf moest stoppen voor het rode licht. Echter is het zo druk op die weg rond 17:00 dat je vlak daarna alweer stil staat. Vervolgens deed hij een beetje moeilijk toen ik zei dat ik het dossier wou inzien maar dat ik dan het beste een brief kon sturen naar een postbus in Utrecht het CVOM. (dit lijkt mij ook een vrij ouderwetse manier in deze huidige gedigitaliseerde wereld?). Ik wil graag in beroep gaan namelijk. Wat is jullie advies? En vinden jullie het niet bijzonder vreemd dat je echt nog een ouderwetse brief op de post moet doen om een dossier in te zien?

Met vriendelijke groet,

Scott Jacops

Beste Scott,

In jouw geval zou ik beroep aantekenen en daarbij de op de zaak betrekking hebbende stukken opvragen. Je kunt hier lezen hoe je dat doet. Daarvoor hoef je geen ‘ouderwetse’ brief te sturen, dat kan ook digitaal via het Digitaal Loket van het CVOM.

Goedemorgen,

Vanmorgen reed ik +/- 130 km/h op de A5, waar nu (sinds kort) 100 km/h is toegestaan. Bij het zien van een politieauto (audi station) meteen naar de rechterrijbaan gegaan en achter snelheid aangepast naar 100.

Vervolgens kwam de politie auto voor mij rijden met de mededelingen via het bordje: U REED TE HARD, UW SNELHEID IS GEMETEN.

Kan ik nu rekenen op een verkeersboete, of is dit een waarschuwing geweest? Er was namelijk wel degelijk ruimte tot staandehouding aangezien het rustig op de weg was.

Alvast veel dank!

Groet,
Tim

Beste Tim,

Ik verwacht dat je wel een boete zult krijgen, maar deze kun je aanvechten. Zoals je zelf aangeeft was er wel degelijk een mogelijkheid tot staandehouding. De agenten hadden je dan ook moeten staandehouden.

Howard Visscher

Goedendag
Ik heb een boete gekregen voor een snelheidsovertreding , ingelogd bij CJIB stond er geen foto bij .
Navraag gedaan bij CIJB blijken ze achter me hebben gereden en niet staande hebben gehouden ivm corona regels
Ik vind dit een vaag verhaal, was ik dit wel ?
Wat moet ik hiermee?
Graag jullie mening

Beste Howard,

We hebben jou een e-mail gestuurd met reactie op je vraag!

Mijn dochter kreeg vandaag een cjib beschikking in de bus voor het vasthouden van een mobiele telefoon. 250 euro op precies te zijn.
Het proces verbaal werd op kenteken opgemaakt. Er zijn kennelijk geen beelden van (niet op cjib site) en ze is dus niet staande gehouden. Ik lees op internet dat staande houding ook voor dit wel eigenlijk moet, echter dat als er omstandigheden zijn voor de verbalisant om dit niet te doen, ook op kenteken kan. Ze heeft niet meer dan de beschikking en dus geen verdere zaaks informatie, waarom ze niet werd staande gehouden.
Afgezien of het feit is gepleegd, vraag ik mij af of beroep aantekenen in deze casus zin heeft?
En moet de verbalisant ook een merk of type telefoon vermelden?

Beste Henk,

Mogelijk is het interessant om de boete aan te vechten, maar dat valt pas te zeggen op het moment dat je het zaakoverzicht hebt ontvangen. Daar staat namelijk (als het goed is) in opgenomen waarom de verbalisant heeft afgezien van staandehouding. Je kunt het zaakoverzicht opvragen op het moment dat je beroep aantekent.

De verbalisant is niet verplicht om merk en type op te schrijven. Uit de stukken moet wel voldoende blijken dat sprake was van een mobiel elektronisch apparaat. Ook dit is te beoordelen aan de hand van het zaakoverzicht.

Mocht je de zaak zelf willen voeren, dan raad ik je aan om ons artikel “Do’s & don’ts bij het aanvechten van een verkeersboete” te lezen.

Goededag,

Vandaag heb ik een beschikking (€249) gekregen voor het inhalen over een doorgetrokken streep waar dit niet is toegestaan. Ik ben hierbij niet staande gehouden en/of geflitst. Na een telefoontje te hebben gepleegd naar het CJIB konden ze mij ook vertellen dat er geen bewijs was voor deze bekeuring. Ik kan mijzelf niet heugen dat ik een andere personenauto heb ingehaald. (ik woon in een landelijk gebied en inhalen van brommobielen of trekkers was toegestaan op deze 80km weg).

Ik vraag mij af waarom ik niet ben staande gehouden voor dit vergrijp.

Wat kan ik hier het beste doen?

Groeten Luc

Beste Luc,

In dit geval is het raadzaam de stukken op te vragen en verweer te voeren met betrekking tot het (al dan niet) ten onrechte achterwege blijven van de staandehouding.

Mocht je willen dat wij dit voor je doen, dan kun je de zaak ook bij ons indienen.

Groet,

Indy

Goedenavond,

Wegens mijn snelheid is iemand die ik ken gelaserd, hij reed echter met de toegstaane snelheid langs de agenten. Het andere verkeer remde namelijk vroegtijdig fors af, toch is hij niet staandegehouden. Wel is de boete in de bus gekomen.

Ik vraag me af waarom hij hiervoor niet is staande gehouden. Wat is jullie advies?

Groet,

Hans

Beste Hans,

In dit geval is het raadzaam beroep aan te tekenen, de stukken op te vragen en verweer te voeren met betrekking tot het (al dan niet) ten onrechte achterwege blijven van de staandehouding.

Mocht je willen dat wij dit voor je doen, dan kun je de zaak ook bij ons indienen.

Groet,

Indy

Hallo, ik ben gelaserd en niet staande gehouden. Ik heb de reden hiervan opgevraagd en nu is de reden ‘ivm coronavirus’. Is dit een geldige reden?

Groet, Gerard

Beste Gerard,

Wij hebben inmiddels al een aantal van dit soort zaken in behandeling. Wij zijn van oordeel dat het Coronavirus op zichzelf het afzien van staandehouding niet rechtvaardigt. Het Coronavirus betekent immers niet automatisch dat er geen ‘reële mogelijkheid tot staandehouding’ is geweest.

We nemen de zaak graag voor je uit handen.

Groet,

Indy

Hallo,
Ik heb vandaag een verkeersboete gehad van €249,- voor,
“Tijdens het rijden een mobiel electrische apparaat vast houden”,
Terwijl ik dat nooit zal doen mobiel zit in mijn tas, en kan hem desnoods bedienen via mijn radio, ik ben nog nooit staande gehouden, heb al meer dan 30 jaar mijn rijbewijs, En als je in het geheugen van mijn mobiel kijkt zie je dat ik mijn mobiel vanaf 18,30 uur niet heb gebruikt, de overtreding zou om 20,30 uur zijn geweest
Kan ik zomaar een bekeuring hier voor krijgen zonder bewijs?
Met vr,gr
Sandra

Beste Sandra,

Ik heb je een e-mail gestuurd met een antwoord op je vraag!

Groet,

Indy

Hallo,

Ik heb een boete gehad voor rijden met een telefoon in mijn hand en ik ben niet staande gehouden.
De agenten stonde op de stoep ergens mee bezig, ik reed met circa 30 km/u voorbij, is dat een argument om niet staande te houden?
Ik had inderdaad een telefoon in mijn hand, voor mij (niet aan mijn oor). Is dat relevant? Ik reed 30 km/u en was bezig de telefoon aan mijn oplader te doen.

Mvg,
Margot

Beste Margot,

Op basis van jouw verhaal is het lastig te beoordelen of er een reële mogelijkheid tot staandehouding bestond. Daarvoor komt het immers aan op de omstandigheden die zich hebben voorgedaan, bijvoorbeeld: waren de agenten te voet of met een vervoermiddel, kwam jij enige tijd na het passeren van de agenten tot stilstand, hadden ze wellicht belangrijkere zaken te doen. Dit zijn allemaal zaken die een rol kunnen spelen. Het is daarom belangrijk om een zo compleet mogelijk beeld te hebben van de situatie.

In een geval als dat van jou zou ik beroep aantekenen, de stukken op te vragen en verweer te voeren met betrekking tot het (al dan niet) ten onrechte achterwege blijven van de staandehouding.Mocht je willen dat wij dit voor je doen, dan kun je de zaak ook bij ons indienen.

Groet,

Indy

Hallo,

Ik heb een boete gehad voor het rijden met telefoon. De agent heeft mij niet staande gehouden, hij was niet in diensttijd dus zag hier geen mogelijkheid toe.
Verder kan ik mezelf niet voorstellen dat ik de telefoon vast gehad heb aangezien ik gewoon een hands-free systeem in de auto heb en ik wil dus ook bezwaar gaan maken.
Kunnen jullie mij helpen met argumenten waarmee ik dit bezwaar zou kunnen winnen?
Het was overdag dus dat het donker was o.i.d. helpt al niet.

Ik weet ook gewoon zeker dat dit niet het geval geweest is.
Alvast bedankt voor jullie moeite!

Groeten Marc

Beste Marc,

Ik heb je een e-mail gestuurd met een antwoord op je vraag.

Groet,

Indy

Geef een reactie