Tips bij het aanvechten van een parkeerboete + Voorbeeld bezwaarschriften

Parkeerboetes kunnen een onverwachte financiële last zijn, maar er is goed nieuws: ze zijn niet altijd terecht. 

In deze blog delen we waardevolle tips voor het aanvechten van een parkeerboete, helpen we je begrijpen waarom je beboet bent en vergroten we je kansen op een succesvol bezwaar. Als extra hulp bieden we een gratis voorbeeld parkeerboete bezwaarschrift aan, zodat je direct aan de slag kunt om jouw boete aan te vechten.

Heb jij onterecht een parkeerboete ontvangen?

Inhoudsopgave

Tip 1: Stel vast om wat voor parkeerboete het gaat

De eerste tip voor het aanvechten van je parkeerboete is dat het van belang dat je vaststelt om wat voor boete het gaat. Er worden in Nederland drie soorten boetes opgelegd. Hieronder behandel ik kort welke boetes dat zijn en waar je bij deze boetes op moet letten.

Boetes voor verkeersovertredingen (van het CJIB)

De eerste categorie boetes wordt opgelegd voor parkeerovertredingen. Daarbij kun je denken aan: parkeren in strijd met bord parkeerverbod (E1), parkeren binnen 5 meter vanaf de kruising (feitcode R397a), parkeren voor een inrit of uitrit (feitcode R397b) en parkeren zonder een parkeerschijf (feitcode R400ae).

Deze boetes worden opgelegd op basis van de Wet Mulder en verstuurd door het CJIB. Bij deze boetes is het van belang dat er voldoende bewijs is dat je de aan jou verweten gedraging hebt begaan en dat je bent staande gehouden als daar een mogelijkheid toe was.

Je kunt deze boete in eerste instantie bij de officier van justitie aanvechten. In de volksmond wordt dit vaak ‘bezwaar aantekenen’ genoemd, maar de juridische benaming is ‘beroep aantekenen’.

Boetes voor het niet-betaald hebben van parkeergeld (van de gemeente)

Op veel locaties is het verplicht om parkeergeld (parkeerbelasting) te betalen. Doe je dit niet, dan kan de gemeente een naheffingsaanslag parkeerbelasting opleggen om jou de niet-betaalde parkeerbelasting alsnog te laten betalen. Van een boete is formeel gezien dan ook geen sprake.

De naheffingsaanslag parkeerbelasting wordt opgelegd door of namens de gemeente die meent dat jij ten onrechte geen parkeerbelasting hebt betaald. Bij deze gemeente kun je bezwaar aantekenen als je het niet met de aanslag eens bent.

Nog een tip voor als je je parkeerboete gaat aanvechten: let bij een naheffingsaanslag altijd goed op of er wel echt sprake was van betaald parkeren, het juiste tarief in rekening is gebracht en of er wel sprake was van parkeren. Deze aanslag is in ieder geval onterecht als je wel parkeerbelasting hebt betaald, maar per ongeluk een verkeerd kenteken hebt ingetoetst.

Boetes voor het veroorzaken van overlast in de openbare ruimte (van de gemeente)

Steeds vaker leggen gemeentes (onder meer Breda en Den Haag) boetes op voor parkeerovertredingen die overlast in de openbare ruimte veroorzaken. Deze boetes worden bijvoorbeeld opgelegd voor het parkeren in de berm of het parkeren in de groenstrook. Tegen deze boete kun je bezwaar aantekenen bij de gemeente.  Bij deze boetes is het van belang dat er voldoende bewijs is dat je de aan jou verweten gedraging hebt begaan en dat die gedraging ook echt strafbaar is op basis van een plaatselijke verordening.

Tip 2: Vraag om het dossier

Vraag voordat je inhoudelijk op de zaak ingaat altijd het dossier in jouw zaak op. Dit doe je door een voorlopig bezwaarschrift in te dienen waarin je aangeeft dat je het oneens bent met de boete en vraagt om toezending van alle op de zaak betrekking hebbende stukken. Zo zorg je dat je over dezelfde informatie beschikt als degene die jouw bezwaar gaat beoordelen. Aan de hand van die stukken kun je vervolgens jouw verdedigingsstrategie bepalen. Dit is een verstandige zet en een handige tip als jij je parkeerboete aanvecht, omdat je er zo bijvoorbeeld achter kunt komen dat in het geheel geen bewijs is dat je de gedraging hebt begaan, de agent geen goede reden had om van staandehouding af te zien of dat het helemaal niet jouw auto is (omdat de gemeente het kenteken verkeerd heeft gelezen).

Tip 3: Licht je het bezwaar liever mondeling toe? Vraag dan om een hoorzitting!

Ook is het een goede tip om bij het aanvechten van je parkeerboete te vragen om een hoorzitting, zodat je jouw bezwaren mondeling kunt toelichten. Je hebt in een bezwaar of beroepsprocedure altijd het recht om te worden gehoord. Het is doorgaans wel verstandig om te vragen om een hoorzitting.

Voorbeeld bezwaarschriften

Hieronder vind je voorbeeldteksten voor beroep- of bezwaarschriften toegespitst op de hiervoor beschreven boetes.

Voorbeeld beroepschrift bij parkeerboete van het CJIB

Geachte officier van justitie, 
 
Hierbij teken ik beroep aan tegen de aan mij opgelegde boete met [CJIB-nummer]. Ik ben het niet met deze boete eens. Hieronder licht ik mijn beroep toe.
 
[Jouw toelichting]
 
Op grond van artikel 7:18, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht heb ik recht op de op de zaak betrekking hebbende stukken. Ik verzoek u daarom om mij het zaakoverzicht en (eventuele) foto’s van de gedraging te verstrekken.
 
Op grond van artikel 7:16 van de Algemene wet bestuursrecht heb ik het recht om te worden gehoord. Ik verzoek u daarom om mij te horen zodat ik ook mondeling kan uitleggen waarom ik het niet eens ben met deze administratieve sanctie. Ik wijs u erop dat u slechts aan dit verzoek voorbij kunt gaan indien een van de gevallen uit artikel 7:17 van de Algemene wet bestuursrecht zich voordoet. In zo’n geval dient u op grond van artikel 7:26, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk uit te leggen waarom u van het horen heeft afgezien.
 
Hoogachtend,
 
[Jouw naam]

Voorbeeld bezwaarschrift naheffingsaanslag

Geachte heffingsambtenaar,
 
Hierbij teken ik bezwaar aan tegen de aan mij opgelegde naheffingsaanslag met [aanslagnummer]. Ik ben het niet met deze aanslag eens. Hieronder licht ik mijn bezwaar toe.
 
[Jouw toelichting]
 
Op grond van artikel 7:4, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht heb ik recht op de op de zaak betrekking hebbende stukken. Ik verzoek u daarom om mij een afschrift van het dossier toe te sturen.
 
Ik verzoek u om mij te horen zodat ik ook mondeling kan uitleggen waarom ik het niet eens ben met de naheffingsaanslag. Ik wijs u erop dat u slechts aan dit verzoek voorbij kunt gaan indien een van de gevallen uit artikel 7:3 van de Algemene wet bestuursrecht zich voordoet. In zo’n geval dient u op grond van artikel 7:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk uit te leggen waarom u van het horen heeft afgezien.
 
Hoogachtend,
 
[Jouw naam]

Voorbeeld bezwaarschrift parkeerboete overlast in openbare ruimte

Geacht college,

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen de aan mij opgelegde bestuurlijke boete met [boetenummer]. Ik ben het niet met deze boete eens. Hieronder licht ik mijn bezwaar toe.

[Jouw toelichting]

Op grond van artikel 7:4, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht heb ik recht op de op de zaak betrekking hebbende stukken. Ik verzoek u daarom om mij een afschrift van het dossier toe te sturen.

Ik verzoek u om mij te horen zodat ik ook mondeling kan uitleggen waarom ik het niet eens ben met de boete. Ik wijs u erop dat u slechts aan dit verzoek voorbij kunt gaan indien een van de gevallen uit artikel 7:3 van de Algemene wet bestuursrecht zich voordoet. In zo’n geval dient u op grond van artikel 7:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk uit te leggen waarom u van het horen heeft afgezien.

Hoogachtend,
 
[Jouw naam]

Wij vechten kosteloos jouw boete aan!

Ik hoop dat je waardevolle informatie uit dit artikel hebt gehaald en de voorbeeld bezwaarschriften voor parkeerboetes van pas komen. Het aanvechten van verkeersboetes kan een complex proces zijn, daarom raden wij het aan om deskundig juridisch advies in te winnen. Onze ervaren juristen staan voor je klaar om de specifieke omstandigheden van jouw zaak te beoordelen en de meest effectieve verdedigingsstrategie te bepalen. Je staat er niet alleen voor in de strijd tegen onterechte boetes. Je kunt gemakkelijk jouw boete indienen via Bezwaartegenverkeersboetes.nl. Wij kunnen je gratis bijstaan in de procedure van het aanvechten van jouw boete en regelen alles op gebied van bezwaar tegen verkeersboetes.
 
Mocht je vragen nog hebben, stuur ons dan een e-mail of een WhatsAppbericht.
Heel erg bedankt voor het lezen!

Wat zeggen anderen over ons? 

Quinten Boosje
Quinten Boosje
2023-11-14
Een naar mijn mening onterechte boete hier ingediend. Heel simpel, kostte mij 2 minuten. Aantal weken later bericht dat de gemeente mijn boete heeft vernietigd 🥳 Jullie zijn meer dan geweldig, ik wil 6 sterren geven
Derk Bruintjes
Derk Bruintjes
2023-11-14
Mijn parkeerboete is met succes aangevochten bij de kantonrechter, de zaak was zo sterk dat de gemeente de boete heeft ingetrokken. Het heeft wel lang geduurd, van oktober 2022, tot november 2023, in de tussentijds geen update oid mogen ontvangen waardoor ik eigenlijk de moed al opgegeven had.
Angelika Luszczyk
Angelika Luszczyk
2023-11-13
Ze hebben mijn zaak eerlijk afgehandeld, ik raad het aan, ik ben zeer tevreden
Jeremy van der Staaij
Jeremy van der Staaij
2023-11-07
Via mijn vrouw (een oud collega van Indy) ben ik in contact gekomen met Indy. Het indienen via de website neemt slechts enkele minuten in beslag en de gehele afhandeling is gedaan zonder dat ik daar verder omkijken naar gehad heb! Ik raad het iedereen aan die een discutabele verkeersboete heeft ontvangen! Hartelijk dank! Je hebt ons mooi een (onterechte) boete van ruim €400,- bespaard!
Janny Haijema
Janny Haijema
2023-11-07
Prima organisatie! Verwerkt alle door jou aangeleverde spullen goed. Bij vragen of contact krijg je snel antwoord!
M Hababa
M Hababa
2023-11-06
Snel geregeld beste van de beste

Ja, het is vaak nuttig om bewijsmateriaal te verzamelen dat je onschuld ondersteunt. Denk aan foto’s, getuigenverklaringen of documentatie die je zaak kan versterken.

De termijn voor bezwaar maken tegen een parkeerboete kan variëren, maar meestal is dit binnen zes weken na ontvangst van de boete. Zorg ervoor dat je de termijn kent en tijdig bezwaar maakt.

Nee, niet elke boete is aanvechtbaar. Het hangt af van de specifieke omstandigheden en de wetgeving die van toepassing is op de boete. We raden aan om altijd deskundig advies in te winnen om te bepalen of je een sterke zaak hebt.

Laat je boete door ons aanvechten!