Is het strafbaar om je telefoon vast te houden in een zelfrijdende auto?

Enige tijd geleden schreven wij in een artikel over wanneer telefoongebruik in de auto strafbaar is. Recent werd daarover een interessante uitspraak gepubliceerd van de kantonrechter in Utrecht. Het ging in die zaak namelijk over de vraag of de persoon achter het stuur van zijn zelfrijdende Tesla zijn mobiele telefoon mocht vasthouden. De kantonrechter oordeelde dat hij dit niet mocht. Hieronder bespreek ik waarom de kantonrechter dat vond.

Degene die de auto bestuurt

De wet verbiedt dat degene die de auto bestuurt een mobiele telefoon vasthoudt tijdens het rijden.

In deze zaak verweerde de betrokkene zich door te stellen dat de autopilot van zijn Tesla zo goed was, dat hij zelf niet kon worden aangemerkt als degene die de auto bestuurde. Hij zou daardoor zelf eerder passagier dan bestuurder van de auto zijn.

De kantonrechter overwoog dat zelfs indien de auto op de automatische piloot het noodzakelijk is dat er een bestuurder is. De bestuurder is de persoon die bepaalt waar de auto heen gaat, kan ingrijpen bij noodsituaties en is verantwoordelijk voor wat de auto doet. Dat betekent dat de betrokkene in dit geval ook kon worden aangemerkt als degene die de auto bestuurt. Het was hem daarom verboden om zijn telefoon vast te houden tijdens het rijden.

Vincent Everts

Trendwatcher Vincent Everts stond recent in de rechtszaal om een vergelijkbare zaak te bepleiten. Ook hij had een boete ontvangen voor het vasthouden van zijn mobiele telefoon terwijl hij in zijn zelfrijdende Tesla zat. Hij verklaarde zelf een ander verweer te hebben gevoerd dan in de eerdere zaak. Dit had echter geen invloed op het oordeel van de kantonrechter.

Ook in zijn zaak werd geoordeeld dat hij als bestuurder  kon worden aangemerkt. De kantonrechter overwoog hetzelfde als in de eerdere zaak:  ook indien de auto op de automatische piloot het noodzakelijk is dat er een bestuurder is. De bestuurder is de persoon die bepaalt waar de auto heen gaat, kan ingrijpen bij noodsituaties en verantwoordelijk is voor wat de auto doet. 

De kantonrechter verwijst daarnaast naar de tekst die Tesla op haar website heeft staan: “Bij gebruik van Autopilot moet de bestuurder altijd zelf opletten en actief blijven en gereed zijn elk moment in te grijpen.” Ook wijst de kantonrechter op een tweetal zaken die betrokkene zelf heeft aangevoerd:  

  • Wanneer Autopilot is ingeschakeld moet de bestuurder regelmatig kenbaar maken dat hij nog op de bestuurdersplaats zit. Dat doet de betrokkene door een kleine beweging aan het stuur te geven. Wanneer de bestuurder dit niet doet, schakelt de Autopilot zichzelf uit.
  • De Autopilot werkt uitsluitend op de grote weg.

De kantonrechter is daarom van oordeel dat ook Vincent Everts kan worden aangemerkt als bestuurder van de auto.

Heb jij hulp nodig bij het aanvechten van jouw boete? Wij vechten de verkeersboete gratis voor je aan. Dien direct jouw boete in.

Schakel onze hulp in!