Parkeerboete aanvechten?

Wij helpen je gratis verder

Op deze pagina lees je alles over parkeerboetes. Voor de overzichtelijkheid hebben we hieronder een inhoudsopgave opgenomen.

Inhoudopgave

Soorten parkeerboetes

Er bestaan twee soorten parkeerboetes. Aan de ene kant zijn er parkeerboetes afkomstig van een gemeente. Dit zijn officieel geen boetes, maar naheffingsaanslagen parkeerbelasting. De gemeente legt zo’n boete op, omdat ze vinden dat er ten onrechte geen of onvoldoende parkeergeld is betaald.

Aan de andere kant bestaan er parkeerboetes op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (de Wet Mulder). Deze boetes zijn afkomstig van het CJIB. Deze boetes worden opgelegd omdat een boa of politieagent vindt dat je een parkeerovertreding hebt begaan. Een voorbeeld van zo’n overtreding kan zijn dat je geparkeerd hebt in een zone met een niet parkeren bord.

Parkeerboete aanvechten: bezwaar aantekenen en in (hoger) beroep

Het aanvechten van een naheffingsaanslag parkeerbelasting gebeurt in eerste instantie bij de gemeente die de naheffingsaanslag heeft opgelegd. Dit doe je door bezwaar aan te tekenen. Ben je het met de beslissing van de gemeente oneens, dan kun je daartegen in beroep bij de rechtbank. Tegen de beslissing van de rechtbank kun je vervolgens in hoger beroep bij het gerechtshof. Uiteindelijk kun je zelfs in cassatie bij de Hoge Raad.

Een parkeerboete vecht je aan door beroep aan te tekenen bij de officier van justitie. In het beroepschrift geef je aan waarom je het met de boete van de officier van justitie oneens bent. De officier van justitie neemt vervolgens een beslissing op jouw beroepschrift. Ben je het niet eens met de beslissing van de officier van justitie, dan kun je daartegen in beroep bij de kantonrechter. Ben je het met de beslissing van de kantonrechter niet eens, dan kun je in veel gevallen nog in hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. 

Hoe duur is een parkeerboete?

Een naheffingsaanslag parkeerbelasting is meestal tussen de € 50,- en € 70,-. De naheffingsaanslag bestaat uit twee onderdelen: de kosten van de naheffingsaanslag en een uur parkeergeld. 

Een boete voor een parkeerovertreding is doorgaans € 109,- (inclusief administratiekosten). Een duurdere parkeerboete is het parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats. Deze boete is € 319,- (inclusief administratiekosten). Is sprake van een gehandicaptenparkeerplaats die is gereserveerd voor een bepaald kenteken? Dan is de boete nog hoger, namelijk: € 419,- (inclusief administratiekosten). 

Hoe werkt een scanauto?

Een scanauto is een voertuig dat is uitgerust met verschillende camera’s en rondrijdt in opdracht van de gemeente. De scanauto controleert maakt tijdens het rijden foto’s en scant daarbij het kenteken van voertuigen. Blijkt dat voor een voertuig geen parkeerbelasting is betaald, dan wordt een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd aan de kentekenhouder van het voertuig. 

Ook controleert een scanauto soms op parkeerovertredingen. Is op de door de scanauto gemaakte foto’s te zien dat een voertuig verkeerd staat geparkeerd, dan kan een boete worden opgelegd. 

Niet in alle gemeenten wordt er gehandhaafd met scanauto’s. In heel veel gemeenten lopen nog gewoon ‘ouderwetse’ parkeercontroleurs. Met het handhaven door scanauto’s worden veel fouten gemaakt. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat een meerderheid van de bezwaren wordt toegewezen.

 

scanauto schrijft vaak onterecht boete uit, aanvechten loont

Hoe kun je zien of je een parkeerboete hebt gekregen?

Als een parkeerbon wordt uitgeschreven door een parkeercontroleur dan vind je in de regel een ‘aanslagbiljet’ of een ‘aankondiging van beschikking’ onder de ruitenwisser van het voertuig. 

Heb je geen bon aangetroffen op het voertuig, dan kan deze alsnog met de post worden opgestuurd. Bij parkeerovertredingen gebeurt dit binnen ten hoogste vier maanden. Deze boete verschijnt doorgaans ook binnen enkele weken op Mijn CJIB.

Is sprake van een naheffingsaanslag parkeerbelasting, dan ontvang je de aanslag doorgaans binnen enkele weken per post.

Staandehouding bij een parkeerboete

Wanneer een parkeerovertreding wordt geconstateerd, moet de bestuurder worden staandegehouden en de boete aan hem worden opgelegd. In verreweg de meeste gevallen is de bestuurder niet in de buurt van het voertuig wanneer sprake is van een geparkeerd voertuig. In die gevallen mag de boete worden opgelegd aan de kentekenhouder. 

Wanneer er wordt gehandhaafd met een scanauto is staandehouding niet verplicht, omdat de handhaving op afstand plaatsvindt. 

Bij het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelasting is een staandehouding ook niet verplicht.

Bezwaar maken tegen je parkeerboete?

Denk je na het lezen van dit artikel dat de parkeerboete die jij hebt ontvangen niet terecht is? Dan kun je bezwaar maken tegen je boete. Wij kunnen je hierin gratis bijstaan. Heb je nog vragen over jouw boete en het aanvechten van je verkeersboete? Neem dan gerust contact met ons op.

Laat je parkeerboete door ons aanvechten!

Wat zeggen onze klanten?

Bekend van:

Er zijn twee soorten parkeerboetes. Parkeerboetes van de gemeente en parkeerboetes op grond van de Wet Mulder, afkomstig van het CJIB. De eerste soort is eigenlijk geen boete, maar een naheffingsaanslag parkeerbelasting die je krijgt omdat je te weinig parkeergeld hebt betaald. De tweede soort boete krijg je omdat je een parkeerovertreding hebt begaan.

Een naheffingsaanslag parkeerbelasting is meestal tussen de €50,- en de €70,-.

Voor een parkeerovertreding ontvang je meestal een boete van €109,-.

Parkeer je op een gehandicaptenplaats? Dan kun je een boete van €319,- of zelfs €419,- verwachten.

Denk je dat je onterecht een boete hebt ontvangen? Laat ons deze dan kosteloos voor je aanvechten!