Parkeerboete omdat je een verkeerd kenteken hebt ingevuld? Gratis voorbeeld bezwaarschrift

Parkeergeld betalen met een parkeerapp is handig en snel. Helaas is een foutje daardoor ook sneller gemaakt. Het komt heel veel voor: bij het invoeren van het kenteken worden twee karakters verwisseld of er wordt een verkeerde auto geselecteerd in de parkeerapp, met als gevolg: een Wet Mulder parkeerboete.

Recentelijk is vastgesteld dat het opleggen van een naheffing voor parkeerbelasting, wanneer er wel degelijk is betaald maar het verkeerde kenteken is ingevoerd, onterecht is. Als dit jou is overkomen, heb je recht op correctie zonder extra kosten. Zorg ervoor dat je bewijs van betaling en het correcte kenteken bij het bezwaar voegt. Hierdoor kan je situatie snel worden rechtgezet en onnodige naheffingen worden vermeden. Ontdek hoe je deze kwestie effectief aanpakt en je rechten beschermt. Heb je een boete gekregen voor het per ongeluk invoeren van een verkeerd kenteken? Dan kun je deze boete met succes aanvechten. De bedoeling bij het parkeren is namelijk dat je parkeerbelasting betaalt.

Heb jij een boete gekregen omdat je een verkeerd kenteken hebt ingevuld?

Betaald = betaald

Een gemeente heeft de bevoegdheid tot het naheffen van parkeerbelasting alleen als de verschuldigde belasting niet is betaald. Heb je een onjuist kenteken ingevoerd, dan heb je wel betaald en kan de naheffing dus geen stand houden. 

Dit volgt uit een uitspraak van de Hoge Raad uit 2016. In die zaak speelde het volgende: 

  • de parkeerder had een auto geleend van een vriend;
  • bij het parkeren in Amsterdam activeerde hij Parkmobile, maar klikte hij op het kenteken van zijn eigen auto;
  • de gemeente Amsterdam legde een parkeerbon op. 

De Hoge Raad oordeelde dat in zo’n geval geen parkeerbelasting kan worden nageheven. Er is dan wel voor een onjuist kenteken betaald, maar betaald = betaald.

Indien je dus per ongeluk een verkeerd kenteken hebt ingevoerd bij het indienen van een bezwaar, neem dan snel actie om verdere complicaties te voorkomen. Het kan gebeuren dat je per ongeluk een verkeerd kenteken invoert. Gelukkig kun je aan deze boete iets doen. Voeg de parkeerbon toe als je bezwaar maakt en markeer duidelijk waar de fout zit. Dit minimaliseert verwarring en vergroot de kans op een succesvolle bezwaarprocedure. Zorg ervoor dat je de correcte gegevens verstrekt en de juiste stappen volgt om je zaak effectief te behandelen.

Tip: maak aannemelijk dat er parkeerbelasting is betaald

Ga je in bezwaar tegen een boete omdat je een verkeerd kenteken hebt ingevuld? Voeg dan altijd bijlagen bij het bezwaar waaruit blijkt dat je hebt betaald. Je kunt bijvoorbeeld een factuur, parkeerbonnetje of screenshot van de parkeerapp meesturen. 

parkeren zonder vergunning boete

Gratis voorbeeld bezwaarschrift

Hieronder vind je een gratis voorbeeld bezwaarschrift dat je kunt gebruiken als je een verkeerd kenteken hebt ingevuld.

Je kunt het document hier downloaden of onderstaande tekst gebruiken:

<Jouw naam>
<Jouw adres>

<Naam instantie>
<Adres instantie>

<Plaats, datum>

Betreft: bezwaarschrift naheffingsaanslag
Aanslagnummer: <nummer van de aanslag>

Geachte heffingsambtenaar,

Met dit schrijven teken ik bezwaar aan tegen de aan mij opgelegde naheffingsaanslag met hiervoor genoemde nummer. Een kopie van de naheffingsaanslag stuur ik mee met dit schrijven. De opgelegde naheffingsaanslag kan niet in stand blijven, gelet op het volgende.

Er is door mij wel parkeerbelasting betaald, maar bij het betalen heb ik per abuis een onjuist kenteken ingevoerd. Dat ik wel betaald heb blijkt uit de stukken die ik meestuur. Aangezien ik wel betaald heb, bestaat geen grond om de naheffingsaanslag te handhaven. 

Ik vertrouw erop dat u, gezien het voorgaande, zal overgaan tot gegrondverklaring van dit bezwaar en vernietiging van de aanslag. 

Hoogachtend,

<Jouw naam + handtekening>

Bijlagen: 

  • kopie naheffingsaanslag
  • kopie betalingsbewijs

Jouw bekeuring na gebruik van een verkeerd kenteken indienen?

Wij hopen dat je iets aan dit artikel hebt gehad en dat het lukt om jouw boete na gebruik van een verkeerd kenteken met succes aan te vechten. Wil je je liever kosteloos laten bijstaan en vertegenwoordigen door een gespecialiseerde jurist? Dien dan direct jouw boete bij ons in.

Wanneer je parkeergeld betaalt met een parkeerapp, dan kan het wel eens gebeuren dat je per ongeluk de betaling aanzet voor de verkeerde auto. Voor de parkeeractie van jouw eigen auto wordt dan geen betaling geregistreerd, waardoor je een parkeerboete kunt ontvangen.

Als je kunt aantonen dat je wel parkeergeld hebt betaald (voor het verkeerde kenteken), dan hoef je geen naheffing parkeerbelasting te betalen. Om jouw boete te laten vervallen moet je een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

In dit artikel delen wij een voorbeeld van een bezwaarschrift dat je kunt gebruiken om bezwaar te maken tegen jouw boete die je hebt ontvangen na het verkeerd invullen van je kenteken. 

Laat je boete door ons aanvechten!