Het verbod op ‘appen op de fiets’ – Dit gaat er veranderen!

Als het aan de minister ligt, wordt ‘appen op de fiets’ verboden. Zoals het er nu naar uitziet treedt dat verbod op 1 juli 2019 in werking. Maar de aangekondigde wetswijziging verbiedt wel meer dan alleen appen op de fiets. Met de aangekondigde wijziging gaat er namelijk behoorlijk wat veranderen. In dit artikel behandel ik wat er allemaal staat te veranderen.

De wetswijziging

De minister wil artikel 61a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wijzigen.

Dat artikel bepaalt nu nog dat het degene die een auto, bromfiets, snorfiets of gemotoriseerd gehandicaptenvoertuig bestuurt verboden is om een mobiele telefoon vast te houden tijdens het rijden.

art 61a RVV 1990

Met de voorgenomen wijziging gaat het artikel op de schop. Het artikel gaat dan over een bredere groep verkeersdeelnemers en een bredere categorie apparatuur.

Het toekomstige artikel bepaalt namelijk:

Het is degene die een voertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vast te houden. Onder een mobiel elektronisch apparaat wordt in elk geval verstaan een mobiele telefoon, een tabletcomputer of een mediaspeler.

Alle voertuigen

Waar het huidige verbod beperkt is tot de personen die een auto, bromfiets, snorfiets of gemotoriseerd gehandicaptenvoertuig besturen, gaat het toekomstige artikel over alle voertuigen. Dat zijn fietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen, trams en wagens.

via GIPHY

Mobiele elektronische apparaten

Zoals gezegd gaat het toekomstige verbod ook over een bredere categorie apparatuur. Waar het verbod nu beperkt is tot mobiele telefoons, gaat het toekomstige verbod over mobiele elektronische apparaten.

Onder het toekomstige verbod vallen volgens de minister ook tabletcomputers, digitale foto- en videocamera’s, e-readers, laptops, mobiele navigatieapparaten, mobiele televisies en mediaspelers.

Ook smartwatches vallen onder de noemer ‘mobiele elektronische apparaten’. De minister vindt daarentegen dat het om je pols dragen van een smartwatch niet valt onder ‘vasthouden’. Het tijdens het rijden om je pols hebben van een smartwatch blijft daarom toegestaan.

Vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat

De aanduiding ‘appen op de fiets’ is wat misleidend. Het is belangrijk om op te merken dat verbod gaat om het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat. Het maakt dus niet uit wat je ermee doet. Het enkele vasthouden van het apparaat is al verboden.

De term vasthouden wordt breed uitgelegd. De hoogste rechter in verkeersboetezaken bepaalde dat het plaatsen van de telefoon achter de hoofddoek ook ‘vasthouden’ is. Ook het klemmen van de telefoon tussen schouder en oor is ‘vasthouden’.

In 2018 bepaalde de hoogste rechter in verkeersboetezaken dat het bedienen van een telefoon die zich in een telefoonhouder bevindt, niet onder het begrip vasthouden valt

Heb je een vraag over de wetswijziging? Stel die dan door hieronder een reactie achter te laten. Je kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen.

Schakel onze hulp in!