Feitcode R395: gevaar of hinder veroorzaken, onterecht?

Heb jij een boete ontvangen voor ‘het veroorzaken van gevaar of hinder met een stilstaand voertuig’ (feitcode R395), dan hebben wij goed nieuws! Je kunt deze boete vaak met succes aanvechten. Dat is gunstig. De boete voor het veroorzaken van gevaar of hinder met een stilstaand voertuig is in 2022 maar liefst € 159,- (inclusief administratiekosten). In dit artikel leggen we graag uit wat de boete met feitcode R395 inhoudt en waarom deze vaak onterecht is. Lees je mee? 

Heb jij onterecht een boete ontvangen voor het veroorzaken van hinder met een stilstaand voertuig?

Inhoudsopgave

Wat is gevaar of hinder veroorzaken (feitcode R395)?

De boete voor feitcode R395 heeft als omschrijving:

een voertuig op een zodanige wijze laten staan waardoor op de weg gevaar wordt/kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt/kan worden gehinderd”

Deze gedraging is gebaseerd op art. 5 Wegenverkeerswet 1994. In dit artikel staat – makkelijk gezegd – dat het verboden is om als verkeersdeelnemer zo te gedragen dat je hinder of gevaar veroorzaakt of kan veroorzaken.

Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Deze bepaling is dus eigenlijk nog steeds niet erg duidelijk en wat als gevaarlijk of hinderlijk wordt ervaren kan natuurlijk per persoon verschillen. De wetgever heeft daarom opgemerkt dat het moet gaan om evidente vormen van gevaar of hinder. Het is volgens de wetgever niet de bedoeling dat bij iedere vorm van hinder een boete wordt opgelegd. Lichte vormen van gevaar of hinder zijn in het verkeer namelijk niet te vermijden. 

Reden 1: geen sprake van evident gevaar of hinder

Er mag niet te makkelijk naar feitcode R395 worden gegrepen. Zoals je hiervoor hebt kunnen lezen moet daarvoor namelijk sprake zijn van een evidente vorm van gevaar of hinder. We zullen dit verduidelijken met een voorbeeld. 

Een cliënt van ons kreeg een boete voor het veroorzaken van gevaar of hinder met een stilstaand voertuig. De parkeercontroleur had de volgende verklaring afgelegd:

“Ik zag dat het voertuig op zodanige wijze op de weg stond waardoor de doorgang van het verkeer werd geblokkeerd. Ik zag het voertuig stond geparkeerd op de weg. Ik zag dat het voertuig buiten een parkeervak stond.”

Namens onze cliënt stelden wij beroep in bij de officier van justitie, maar die wees het beroep helaas af. Vervolgens hebben wij de zaak voorgelegd aan de kantonrechter. De kantonrechter van de Rechtbank Den Haag oordeelde als volgt:

De kantonrechter is van oordeel dat de verklaring van de verbalisant een feitelijke constatering betreft. De foto's in het dossier geven blijk van een asociale wijze van parkeren, maar geen grond voor de conclusie dat het verkeer wordt of kan worden gehinderd of dat er hinder wordt of kan worden veroorzaakt. De kantonrechter is. gezien het bovenstaande, van oordeel dat er voldoende aanleiding bestaat om het beroep gegrond te verklaren. De bestreden beslissing dient dan ook te worden vernietigd.

Het mag dus duidelijk zijn: niet iedere fout parkeren actie mag leiden tot een boete voor het veroorzaken van gevaar of hinder. Dat brengt ons gelijk bij een tweede reden waarom de boete met feitcode R395 vaak onterecht is.

Reden 2: er is een ander (concreet) parkeerverbod geschonden

Zoals we hiervoor al beschreven mag niet te snel een boete worden opgelegd voor het veroorzaken van gevaar of hinder. Is er sprake van een ‘gewone parkeerovertreding’ dan moet een boete voor die overtreding worden opgelegd en kan geen boete worden opgelegd voor het veroorzaken van gevaar of hinder met een stilstaand voertuig. Sta je dus geparkeerd in strijd met een parkeerverbod of buiten een vak, dan moet de boete worden gewijzigd. Dat scheelt in ieder geval al direct € 50,-.

Feitcode R395

Andere redenen waarom de boete onterecht kan zijn

Naast de hiervoor aangehaalde redenen waarom een boete voor feitcode R395 onterecht kan zijn, spelen ook de volgende punten. Deze punten kunnen eigenlijk bij ieder soort boete spelen.

Boetes zijn vaak onterecht omdat er geen of onvoldoende bewijs is geleverd door de parkeercontroleur of agent. Is de verklaring te summier, dan leidt dat tot vernietiging van de boete.

Daarnaast moet de boete volgens de wet voldoende duidelijk zijn. Is dat niet het geval, dan kan het zo zijn dat de boete niet in stand kan blijven. Dat geldt soms ook als de boete te laat is verstuurd.

Verder moet de boete worden opgelegd aan de juiste persoon. De kentekenhouder kan aansprakelijk worden gehouden voor overtredingen die zijn begaan met zijn voertuig, maar dat kan alleen als er geen mogelijkheid was om de bestuurder (of parkeerder) staande te houden.

Wij vechten kosteloos jouw boete aan!

In dit artikel heb ik uitgebreid stilgestaan bij de vraag wanneer de boete met feitcode R395 onterecht is.

Ik hoop dat je iets aan dit artikel hebt gehad. Uiteraard staan we voor je klaar als je hulp nodig hebt bij het aanvechten van een verkeersboete. Wij kunnen je namelijk gratis bijstaan in die procedure.

Mocht je vragen nog hebben, stuur ons dan een e-mail of een WhatsAppbericht.

Heel erg bedankt voor het lezen!

Schakel onze hulp in!