Een verkeersboete aanvechten – Hoe gaat dat in zijn werk?

In dit artikel behandel ik hoe je een een verkeersboete aanvecht.

Dit artikel heeft betrekking op zogenoemde ‘mulderboetes’. Dat zijn de boetes die worden opgelegd op grond van de Wet Mulder. Ze worden verstuurd door het CJIB en zien eruit als het plaatje hieronder. Je herkent ze aan de in de rechterbovenhoek van de brief.

Hoe vecht je een boete aan?

Als je het oneens bent met een verkeersboete, dan moet je die aanvechten. Doe je dat niet, dan moet je gewoon betalen. Hieronder behandel ik stap voor stap hoe je een verkeersboete, zoals parkeerboete of snelheidsovertreding boete aanvecht. 

Stap 1 – Administratief beroep (bezwaar)

Wanneer je het oneens bent met een boete moet je eerst administratief beroep aantekenen tegen de boete bij de officier van justitie. In de volksmond wordt vaak gesproken over ‘in bezwaar gaan’. Administratief beroep aantekenen doe je bij de officier van justitie en kan tot zes weken na dagtekening van de boete. De uiterlijke datum staat op de boete. Zorg dat je op tijd bent. Ben je namelijk te laat, dan wordt je bezwaar niet inhoudelijk in behandeling genomen (uitzonderingen daargelaten).

Je kunt online bezwaar aantekenen, maar dat kan ook door een brief te sturen naar:
Parket CVOM
Afdeling Mulder
Postbus 50.000
3500 MJ Utrecht

Na ontvangst van het beroep kijkt de officier van justitie naar de zaak.

Helaas leert de praktijk dat de officier van justitie de zaak in veel gevallen niet heel grondig bekijkt. In de meeste gevallen stuurt hij een standaard afwijzing. Tegen de beslissing van de officier van justitie kun je in beroep bij de kantonrechter.

Stap 2 – Beroep bij de kantonrechter

Ben je het oneens met de beslissing van de officier van justitie, dan kun je de zaak voorleggen aan de kantonrechter. De zaak wordt behandeld door de kantonrechter van de plaats waar de overtreding is gepleegd.

Ook voor het beroep bij de kantonrechter geldt een termijn van zes weken. Dit keer gaat het om zes weken na de datum waarop de officier van justitie de beslissing heeft genomen. De uiterlijke datum om beroep bij de kantonrechter in te stellen, staat in veel gevallen op de beslissing van de officier van justitie.

Ga je in beroep bij de kantonrechter, dan moet je het boetebedrag wel eerst betalen. Dit wordt ‘zekerheid stellen’ genomen. Als je boete hoger is dan € 225,00, dan betaal je maar € 225,00. Hier komen wel de administratiekosten van € 9,00 bij. Je betaalt dus € 234,00.

Vernietigt de kantonrechter de boete of vermindert hij het bedrag, dan krijg je het teveel betaalde terug.

Wanneer je in beroep gaat bij de kantonrechter, word je uitgenodigd om je verhaal op een zitting toe te lichten. Bij de zitting is ook een vertegenwoordiger van de officier van justitie aanwezig. In veel gevallen doet de kantonrechter aan het einde van de zitting direct uitspraak. Veertien dagen na de zitting ontvang je de uitspraak op papier.

Stap 3 – Hoger beroep bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Ben je het oneens met de uitspraak van de kantonrechter, dan kun je in sommige gevallen in hoger beroep bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Ook de officier van justitie kan hoger beroep aantekenen tegen de uitspraak van de kantonrechter.

Je kunt in twee gevallen hoger beroep aantekenen:

  1. het beroep bij de kantonrechter niet-ontvankelijk is verklaard vanwege het niet stellen van zekerheid;
  2. de boete is hoger dan € 110,00.

Hoger beroep aantekenen doe je opnieuw door een brief op te stellen en deze binnen zes weken na de verzending van de uitspraak van de kantonrechter in te dienen.

Bij het hoger beroep treedt de advocaat-generaal in de plaats van de officier van justitie. De advocaat-generaal is in hoger beroep daarom de ‘tegenpartij’. Wanneer je hoger beroep hebt ingesteld, mag de advocaat-generaal een verweerschrift indienen.

Jij of de advocaat-generaal kan verzoeken om een zitting. Wanneer er niet om een zitting wordt verzocht, wordt de zaak schriftelijk afgehandeld.

Uiteindelijk doet het gerechtshof een uitspraak. De uitspraak van het gerechtshof wordt een arrest genoemd. 

Wij helpen je kosteloos!

Bij het aanvechten van een boete komt best wat kijken. Met het stappenplan hierboven en de informatie op onze blog kom je een heel eind. Heb je echter toch niet zoveel zin om zelf al die moeite te doen, dan kunnen wij je kosteloos helpen. Ons team van gespecialiseerde juristen vecht wekelijks tientallen boetes aan.

We helpen je helemaal gratis. Als professioneel rechtsbijstandverlener krijgen wij namelijk een vast bedrag van de overheid wanneer we jouw zaak winnen. Voor jou is Bezwaartegenverkeersboetes.nl dan ook geheel kosteloos!

Waar wacht je nog op? Dien direct je boete in en wij gaan voor je aan de slag!

Schakel onze hulp in!