Do’s & don’ts bij het aanvechten van een verkeersboete

Een onterechte verkeersboete is vervelend. Helaas zit er niks anders op dan het aanvechten van de boete. Doe je dat niet, dan moet je gewoon betalen. Het aanvechten van een verkeersboete doe je door “administratief beroep” aan te tekenen bij de officier van justitie. Het gaat om een juridische procedure met de nodige aandachtspunten. In dit artikel geven onze juristen je de belangrijkste do’s en don’ts mee voor het aanvechten van een ‘mulderboete‘. Mulderboetes zijn de verkeersboetes die door het CJIB worden opgestuurd. Je herkent ze aan de M in de rechterbovenhoek van de brief.

Do’s bij het aanvechten van een boete

Laten we beginnen met wat je wel moet doen. Hier volgen drie zaken die je absoluut moet doen bij het aanvechten van een verkeersboete.

1 – Opvragen van het dossier

Wanneer je een boete gaat aanvechten is het verstandig om over dezelfde informatie te beschikken als degene die jouw beroepschrift gaat beoordelen. Vraag daarom altijd het dossier op en vraag om een nadere termijn om de gronden van je beroep aan te vullen. Daar heb je namelijk recht op. Neem daarvoor de volgende tekst op in je beroepschrift:

“Op grond van artikel 7:18, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht heb ik recht op de op de zaak betrekking hebbende stukken. Ik verzoek u daarom om mij het zaakoverzicht en (eventuele) foto’s van de gedraging te verstrekken en mij een nadere termijn te geven om de gronden van dit beroep aan te vullen.”

2 – Verzoek om te worden gehoord

Naast de op de zaak betrekking hebbende stukken heb je ook recht om te worden gehoord. Dat is prettig wanneer je het misschien lastig vindt om precies op te schrijven waarom je het niet eens bent met de boete. In dat geval kun je jouw beroep (telefonisch) toelichten. Het is helaas wel zo dat de officier van justitie hier in veel gevallen geen gehoor aan geeft. Sta er dus niet van te kijken als hij een beslissing neemt zonder je te horen. Vraag er in ieder geval duidelijk om in je beroepschrift. Neem daarin de volgende tekst op:

“Op grond van artikel 7:16 van de Algemene wet bestuursrecht heb ik het recht om te worden gehoord. Ik verzoek u daarom om mij te horen zodat ik ook mondeling kan uitleggen waarom ik het niet eens ben met deze administratieve sanctie. Ik wijs u erop dat u slechts aan dit verzoek voorbij kunt gaan indien een van de gevallen uit artikel 7:17 van de Algemene wet bestuursrecht zich voordoet. In zo’n geval dient u op grond van artikel 7:26, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk uit te leggen waarom u van het horen heeft afgezien.”

3 – Bewijs verzamelen en meesturen

Bij verkeersboetes wordt er in principe uitgegaan van de verklaring van de agent of handhaver en is het aan jou om specifieke feiten en omstandigheden te noemen die ervoor zorgen dat er aan de verklaring van de agent of handhaver kan worden getwijfeld. Probeer hierbij zo volledig mogelijk te zijn. Verzamel daarom zoveel mogelijk bewijs en stuur dit met het beroepschrift mee.

Don’ts bij het aanvechten van een boete

Dan een drietal fouten die je écht niet moet maken bij het aanvechten van een verkeersboete.

1 – Termijn laten verstrijken

Op de verkeersboete staat tot welke dag je hebt om in beroep te gaan. Houd je daaraan. Doe je dat niet, dan wordt je beroep namelijk niet inhoudelijk bekeken en kun je niks meer tegen de boete beginnen. De officier van justitie moet een beroep dat te laat is ingediend namelijk “niet-ontvankelijk” verklaren.

Vervolgens kun je weliswaar tegen de beslissing van de officier van justitie in beroep bij de kantonrechter, maar een van de eerste dingen die hij doet is nagaan of de officier van justitie het beroep terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard. Het beroep bij de kantonrechter is dus geen tweede kans als het om de termijn gaat.

Een trucje om wat extra tijd te krijgen, is door een beroepschrift zonder de redenen van je beroep in te dienen. In dat geval moet de officier van justitie je namelijk de gelegenheid geven om die redenen alsnog in te dienen. In de meeste gevallen geeft de officier van justitie je daarvoor vier weken. Neem daarvoor de volgende tekst op in je beroepschrift:

“Ik ontken de gedraging en vraag u om mij een nadere termijn te geven om de gronden van dit beroep aan te vullen.”

2 – Gebruiken van om.nl/verkeer

Het OM stuurt erop aan dat je gebruik maakt van om.nl/verkeer om in beroep te gaan tegen de boete. Dit heeft slechts twee voordelen voor jou:

  1. Je kunt een bewijs opslaan dat je (tijdig) beroep hebt aangetekend.
  2. Je bespaart hooguit twee euro op postzegels.

Het is echter zo dat het OM je via deze website min of meer in de mond legt waarom je het niet eens bent met de boete. Zij kunnen daardoor heel eenvoudig een beslissing nemen en je beroepschrift met standaard tekstblokken afwijzen. Naast de hiervoor genoemde voordelen heeft het gebruiken van om.nl/verkeer voor jou dus alleen maar nadelen.

Er is echter een manier om om.nl/verkeer in je voordeel te gebruiken. Daarvoor moet je het volgende doen.

  • Vink bij “Stap 3: Reden” alleen “Ik heb (nog) een andere reden om in beroep te gaan” aan.
  • Bij “Stap 4: Toelichting” plak je de teksten die ik hierboven heb genoemd (het verzoek om een nadere termijn, het verzoek om stukken en het verzoek om te worden gehoord).

Vervolgens moet de officier van justitie jou het dossier verstrekken en een termijn geven om de redenen van het beroep aan te voeren. Je kunt in je brief vervolgens uitgebreid aangeven waarom je het niet eens bent met de boete.

3 – Je neerleggen bij de beslissing van de officier van justitie

Onze ervaring leert dat de officier van justitie ingediende beroepschriften niet goed bekijkt. In veel gevallen krijg je een briefje dat met wat knip- en plakwerk in elkaar is gezet en dat helemaal niet ingaat op jouw verhaal.

Ons advies is om altijd in beroep te gaan tegen de beslissing van de officier van justitie. Dat kost verder niets extra, je hoeft alleen ‘zekerheid te stellen’. Dat betekent dat je het bedrag van de boete moet betalen, maar maximaal € 234,00. Geeft de rechter je gelijk, dan krijg je het aan zekerheid gestelde bedrag terug.

Het kost jou dus niets, want als je je neerlegt bij de beslissing van de officier van justitie dan moet je de boete sowieso betalen. In dat geval bestaat er verder ook geen kans dat je het geld nog terugkrijgt. Maak dus vooral gebruik van je recht om de zaak voor te leggen aan de kantonrechter.

Wij helpen je kosteloos!

Bij het aanvechten van een boete komt best wat kijken. Met de tips die we hierboven hebben gegeven kom je een heel eind. Heb je echter geen zin om zelf al die moeite te doen, dan kunnen wij je kosteloos helpen. Ons team van gespecialiseerde juristen vecht wekelijks tientallen boetes aan.

We helpen je helemaal gratis. Als professioneel rechtsbijstandverlener krijgen wij namelijk een vast bedrag van de overheid wanneer we jouw zaak winnen. Voor jou is Bezwaartegenverkeersboetes.nl dan ook geheel kosteloos!

Waar wacht je nog op? Dien direct je boete in en wij gaan voor je aan de slag!

Laat je boete door ons aanvechten!