Do’s & don’ts bij het aanvechten van een verkeersboete

Een onterechte verkeersboete is vervelend. Helaas zit er niks anders op dan het aanvechten van de boete. Doe je dat niet, dan moet je gewoon betalen. Het aanvechten van een verkeersboete doe je door “administratief beroep” aan te tekenen bij de officier van justitie. Het gaat om een juridische procedure met de nodige aandachtspunten. In dit artikel geven onze juristen je de belangrijkste do’s en don’ts mee voor het bezwaar maken van een verkeersboete op basis van de wet Mulder. Mulderboetes zijn de verkeersboetes die door het CJIB worden opgestuurd. Je herkent ze aan de M in de rechterbovenhoek van de brief. 

Bezwaar maken tegen je parkeerboete?

Do’s bij het aanvechten van een verkeersboete

Laten we beginnen met wat je wel moet doen bij het aanvechten van een bekeuring. Hier volgen drie zaken die je absoluut moet doen bij het bezwaar maken tegen een verkeersboete.

1 – Opvragen van het dossier

Wanneer je een verkeersboete gaat aanvechten is het verstandig om over dezelfde informatie te beschikken als degene die jouw beroepschrift gaat beoordelen. Vraag daarom altijd het dossier op en vraag om een nadere termijn om de gronden van je beroep aan te vullen. Daar heb je namelijk recht op. Neem daarvoor de volgende tekst op in je beroepschrift:

“Op grond van artikel 7:18, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht heb ik recht op de op de zaak betrekking hebbende stukken. Ik verzoek u daarom om mij het zaakoverzicht en (eventuele) foto’s van de gedraging te verstrekken en mij een nadere termijn te geven om de gronden van dit beroep aan te vullen.”

2 – Verzoek om te worden gehoord

Naast de op de zaak betrekking hebbende stukken heb je bij het aanvechten van een bekeuring ook recht om te worden gehoord. Dat is prettig wanneer je het misschien lastig vindt om precies op te schrijven waarom je het niet eens bent met de boete. In dat geval kun je jouw beroep (telefonisch) toelichten. Het is helaas wel zo dat de officier van justitie hier in veel gevallen geen gehoor aan geeft. Sta er dus niet van te kijken als hij een beslissing neemt zonder je te horen. Vraag er in ieder geval duidelijk om in je beroepschrift. Neem daarin de volgende tekst op:

“Op grond van artikel 7:16 van de Algemene wet bestuursrecht heb ik het recht om te worden gehoord. Ik verzoek u daarom om mij te horen zodat ik ook mondeling kan uitleggen waarom ik het niet eens ben met deze administratieve sanctie. Ik wijs u erop dat u slechts aan dit verzoek voorbij kunt gaan indien een van de gevallen uit artikel 7:17 van de Algemene wet bestuursrecht zich voordoet. In zo’n geval dient u op grond van artikel 7:26, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk uit te leggen waarom u van het horen heeft afgezien.”

3 – Bewijs verzamelen en meesturen

Bij verkeersboetes wordt er in principe uitgegaan van de verklaring van de agent of handhaver en is het aan jou om specifieke feiten en omstandigheden te noemen die ervoor zorgen dat er aan de verklaring van de agent of handhaver kan worden getwijfeld. Probeer hierbij zo volledig mogelijk te zijn. Verzamel daarom zoveel mogelijk bewijs en stuur dit terwijl met het beroepschrift mee. Op deze manier vecht jij je parkeerboete zo goed mogelijk aan.

Er zijn verschillende manieren waarop jij bezwaar in kan dienen tegen je verkeersboete: 

 • Maak online bezwaar en ga officieel in administratief beroep door gebruik te maken van het Digitaal Loket Verkeer of dien je boete in op Bezwaartegenverkeersboetes.nl. 
 • Stuur een beroepsschrift in de vorm van een brief naar de officier van justitie waarin je je zaak toelicht en standpunten uiteenzet. 

Let op dat de specifieke procedures en vereisten kunnen variëren afhankelijk van je locatie en de geldende wetgeving.

Stappenplan voor Beroepsschrift tegen Snelheidsovertreding:

 1. Brief Opstellen: Schrijf een brief waarin je de volgende gegevens vermeldt:

  • Je naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats.
  • Het CJIB-nummer van de boete (rechtsboven in de brief).
  • Je reden voor het aanvechten van de boete.
  • Je IBAN (rekeningnummer).
  • De huidige datum van de brief.
  • Plaats je handtekening onderaan de brief.
 2. Kopie van Boete Toevoegen: Voeg een kopie van de boete bij de brief.

 3. Verzendadres: Stuur de brief en de kopie van de boete naar:
  Parket CVOM
  Afdeling Mulder
  Postbus 50.000
  3500 MJ Utrecht
  Nederland

Zorg ervoor dat je de specifieke regels en termijnen volgt voor het indienen van je beroepsschrift in jouw rechtsgebied.

verkeersboete bekeuring aanvechten

Don’ts bij het aanvechten van een boete

Dan een drietal fouten die je écht niet moet maken bij het aanvechten van een verkeersboete.

1 – Termijn laten verstrijken

Op de verkeersboete staat tot welke dag je hebt om in beroep te gaan voor het aanvechten van deze bekeuring. Houd je daaraan. Doe je dat niet, dan wordt je beroep namelijk niet inhoudelijk bekeken en kun je niks meer tegen de boete beginnen. De officier van justitie moet een beroep dat te laat is ingediend namelijk “niet-ontvankelijk” verklaren.

Vervolgens kun je weliswaar tegen de beslissing van de officier van justitie in beroep bij de kantonrechter, maar een van de eerste dingen die hij doet is nagaan of de officier van justitie het beroep terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard. Het beroep bij de kantonrechter is dus geen tweede kans als het om de termijn gaat.

Een trucje om wat extra tijd te krijgen tijdens het aanvechten van je verkeersboete, is door een beroepschrift zonder de redenen van je beroep in te dienen. In dat geval moet de officier van justitie je namelijk de gelegenheid geven om die redenen alsnog in te dienen. In de meeste gevallen geeft de officier van justitie je daarvoor vier weken. Neem daarvoor de volgende tekst op in je beroepschrift:

“Ik ontken de gedraging en vraag u om mij een nadere termijn te geven om de gronden van dit beroep aan te vullen.”

2 – Gebruiken van om.nl/verkeer

Het OM stuurt erop aan dat je gebruik maakt van om.nl/verkeer om in beroep te gaan tegen de verkeersboete. Dit heeft slechts twee voordelen voor jou:

 1. Je kunt een bewijs opslaan dat je (tijdig) beroep hebt aangetekend.
 2. Je bespaart hooguit twee euro op postzegels.

Het is echter zo dat het OM je via deze website min of meer in de mond legt waarom je het niet eens bent met de boete. Zij kunnen daardoor heel eenvoudig een beslissing nemen en je beroepschrift met standaard tekstblokken afwijzen. Naast de hiervoor genoemde voordelen heeft het gebruiken van om.nl/verkeer voor jou dus alleen maar nadelen.

Er is echter een manier om om.nl/verkeer in je voordeel te gebruiken als je je bekeuring aanvecht. Daarvoor moet je het volgende doen.

 • Vink bij “Stap 3: Reden” alleen “Ik heb (nog) een andere reden om in beroep te gaan” aan.
 • Bij “Stap 4: Toelichting” plak je de teksten die ik hierboven heb genoemd (het verzoek om een nadere termijn, het verzoek om stukken en het verzoek om te worden gehoord).

Vervolgens moet de officier van justitie jou het dossier verstrekken en een termijn geven om de redenen van het beroep aan te voeren. Je kunt in je brief vervolgens uitgebreid aangeven waarom je het niet eens bent met de boete.

bekeuring aanvechten

3 – Je neerleggen bij de beslissing van de officier van justitie

Onze ervaring leert dat de officier van justitie ingediende beroepschriften niet goed bekijkt. In veel gevallen krijg je een briefje dat met wat knip- en plakwerk in elkaar is gezet en dat helemaal niet ingaat op jouw verhaal.

Ons advies is om altijd in beroep te gaan tegen de beslissing van de officier van justitie. Dat kost verder niets extra, je hoeft alleen ‘zekerheid te stellen’. Dat betekent dat je het bedrag van de boete moet betalen, maar maximaal € 234,00. Geeft de rechter je gelijk, dan krijg je het aan zekerheid gestelde bedrag terug.

Het aanvechten van je verkeersboete kost jou dus niets, want als je je neerlegt bij de beslissing van de officier van justitie dan moet je de boete sowieso betalen. In dat geval bestaat er verder ook geen kans dat je het geld nog terugkrijgt. Maak dus vooral gebruik van je recht om de zaak voor te leggen aan de kantonrechter en vecht je bekeuring aan.

Wij helpen je kosteloos!

Bij het aanvechten van een verkeersboete komt best wat kijken. Met de tips die we hierboven hebben gegeven kom je een heel eind. Heb je echter geen zin om zelf al die moeite te doen, dan kunnen wij je kosteloos helpen. Ons team van gespecialiseerde juristen vecht wekelijks tientallen bekeuringen aan.

We helpen je helemaal gratis. Als professioneel rechtsbijstandverlener krijgen wij namelijk een vast bedrag van de overheid wanneer we jouw zaak winnen. Voor jou is bezwaar tegen verkeersboetes indienen dan ook geheel kosteloos!

Waar wacht je nog op? Dien direct je boete in en wij gaan voor je aan de slag!

Harm Rijpstra
Harm Rijpstra
Zeer tevreden en dat kan ook niet anders als de boete vernietigd wordt. Ik raad ze aan bij iedereen die ik ken! Onlangs nog berichten in de media dat overheden vinden dat dit soort bedrijven zorgen voor veel extra werk. Tsja, hoe zou dat komen? Misschien eerst eens kijken naar de kwaliteit van het werk van je BOA's?
Ingrid de Waard
Ingrid de Waard
De bezwaarprocedure tegen de parkeerboete die ik afgelopen februari heb gekregen is keurig afgehandeld en de boete wordt nu door de gemeente vernietigd. Ik ben goed op de hoogte gehouden en hoefde alleen de boete en mijn parkeerticket te mailen voor deze service. De procedure heeft uiteindelijk een half jaar geduurd, maar ik hoefde de boete niet te betalen zolang de procedure liep. Prima dus!
Bob Pieters
Bob Pieters
Onterecht een boeten gekregen voor het vasthouden van een electrisch apparaat. Eigen bezwaarschrift werd afgewezen. Bezwaar tegen verkeersboete door deze organisatie heeft mij goed geholpen. Mijn boete is vernietigt. Bedankt.
Hanya Lyoum
Hanya Lyoum
Mijn verkeers boete is komen te vervallen! Ik wil jullie bedanken voor alle moeite en inspanning.

Ja, het is verstandig om het dossier op te vragen voordat je een verkeersboete aanvecht. Hiermee heb je dezelfde informatie als degene die jouw beroepschrift gaat beoordelen. Je hebt het recht om de op de zaak betrekking hebbende stukken op te vragen, inclusief het zaakoverzicht en eventuele foto’s van de gedraging.

Ja, je hebt het recht om gehoord te worden bij het aanvechten van een verkeersboete. Het kan lastig zijn om precies op te schrijven waarom je het niet eens bent met de boete, dus in dat geval kun je jouw beroep mondeling (telefonisch) toelichten. Houd er rekening mee dat de officier van justitie hier niet altijd gehoor aan geeft, maar het is belangrijk om er duidelijk om te vragen in je beroepschrift.

Ja, bij het aanvechten van een verkeersboete is het belangrijk om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen en dit mee te sturen met je beroepschrift. In principe wordt er uitgegaan van de verklaring van de agent of handhaver, dus het is aan jou om specifieke feiten en omstandigheden te noemen die twijfel zaaien over deze verklaring. Verzamel dus bewijsmateriaal en stuur het mee om je zaak zo goed mogelijk te ondersteunen.

Ja, je kunt kosteloos hulp krijgen bij het aanvechten van een verkeersboete. Wij zijn gespecialiseerde juristen die je kunnen bijstaan. Winnen wij je zaak, dan ontvangen we een vast bedrag van de overheid en krijg jij de kosten van je boete terug. Dit betekent dat het voor jou volledig gratis is. Het kan dus de moeite waard zijn om gebruik te maken van deze mogelijkheid voor het aanvechten van je verkeersboete.

Als je ervoor kiest om je verkeersboete aan te vechten, moet je meestal wel het bedrag van de boete betalen, maar onder voorbehoud (“zekerheid stellen”). Het maximale bedrag dat je moet betalen om zekerheid te stellen is € 234,00. Als de rechter in jouw voordeel beslist, krijg je het gestelde bedrag terug.

Laat je boete door ons aanvechten!