Boete voor parkeren op een vergunninghoudersplaats (R592a)

Als bestuurders streven we er allemaal naar om correct te parkeren en de geldende parkeerregels te volgen. Echter, soms kunnen we onbedoeld een fout maken en geconfronteerd worden met een boete voor het parkeren op een vergunninghoudersplaats in strijd met de voorwaarden van de parkeervergunning (feitcode R592a). In deze blog leggen we uit wat deze boete precies inhoudt en, nog belangrijker, wanneer het mogelijk is om succesvol bezwaar te maken tegen deze boete.

Heb jij onterecht een boete ontvangen voor  parkeren op een vergunninghoudersplaats in strijd met de voorwaarden van de parkeervergunning (feitcode R592a)? 

Inhoudsopgave

Wat houdt de boete voor parkeren op een vergunninghoudersplaats in strijd met de voorwaarden van de parkeervergunning (feitcode R592a) in? 

Wanneer je een parkeervergunning hebt, moet je je aan de voorwaarden van de vergunning houden. In veel gevallen moet de vergunning bijvoorbeeld zichtbaar achter de voorruit worden gelegd of moet het juiste kenteken worden aangemeld. Gebeurt dat niet, dan handelt men in strijd met de aan de vergunning verbonden voorwaarden en kan daarvoor een boete worden opgelegd.

De voorwaarden die aan de vergunning verbonden zijn, worden op gemeentelijk niveau bepaald. De regels kunnen dus per gemeente verschillen. 

De boete voor parkeren op een vergunninghoudersplaats in strijd met de voorwaarden van de parkeervergunning (feitcode R592a) bedraagt in 2023 € 160,00 (exclusief administratiekosten), wordt opgelegd door een agent of parkeercontroleur en verstuurd door het CJIB. 

Is jouw boete voor parkeren op een vergunninghoudersplaats in strijd met de voorwaarden van de parkeervergunning terecht (R592a)?

Het komt regelmatig voor dat de boete voor parkeren op een vergunninghoudersplaats in strijd met de voorwaarden van de parkeervergunning onterecht is. Hieronder behandelen we een aantal gevallen waarin dat het geval is. Houd er rekening mee dat de mogelijkheid om een boete succesvol aan te vechten altijd afhangt van de specifieke omstandigheden van de zaak.

Geen sprake van parkeren

Parkeren is – makkelijk gezegd – het neerzetten van de auto, langer dan nodig om iemand te laten in- of uitstappen of om te laden en lossen. Heeft het voertuig enkel stilgestaan om goederen te laden en lossen, dan mag je – ongeacht dat je je niet aan de vergunningsvoorwaarden houdt – dus gewoon met de auto stilstaan.
 
Het is de ambtenaar die moet aantonen dat sprake was van parkeren. Vaak gebeurt dat doordat de ambtenaar in zijn verklaring opneemt dat hij gedurende een zekere tijd (bijvoorbeeld 5 of 10 minuten) geen activiteiten rondom het voertuig heeft waargenomen. 
 
Is er een dergelijke verklaring door hem afgelegd, dan wordt ervan uitgegaan dat sprake is van parkeren en wordt de parkeerboete voor parkeren op een vergunninghoudersplaats uitgeschreven.  In zo’n geval is het aan jou om het tegendeel aannemelijk te maken. Dit kun je doen door je stelling dat sprake is van laden en lossen te onderbouwen met bijvoorbeeld getuigenverklaringen en andere bewijsstukken. Je moet dan ook kunnen aantonen dat het laden en lossen niet langer dan noodzakelijk heeft geduurd én dat het om grote of zware spullen ging.
 

Er is geen sprake van een parkeerplaats voor vergunninghouders

Je bent alleen gehouden de vergunningsvoorwaarden na te leven indien je parkeert op een plaats voor vergunninghouders. Is daarvan geen sprake, dan hoef je de vergunningsvoorwaarden ook niet na te leven. Krijg je dan toch een boete met de omschrijving “als bestuurder van een voertuig parkeren op een parkeerplaats voor vergunninghouders in strijd met de aan de parkeervergunning verbonden voorwaarden”, dan is die boete onterecht.
 

Je bent niet in het bezit van een parkeervergunning

Alleen als je in het bezit bent van een parkeervergunning is het voor jou mogelijk om je aan de voorwaarden van die vergunning te houden. Ben je niet in het bezit van een vergunning, dan kan geen parkeerboete voor het parkeren op een vergunninghoudersplaats in strijd met de voorwaarden van de parkeervergunning worden opgelegd. 
 

Andere redenen waarom de boete onterecht kan zijn

Naast de hiervoor aangehaalde redenen waarom een boete voor feitcode R592a onterecht kan zijn, spelen ook de onderstaande punten mee. Deze punten kunnen bij iedere boete spelen.
  • Boetes zijn vaak onterecht omdat er geen of onvoldoende bewijs is geleverd door de parkeercontroleur of agent.
  • De boete moet volgens de wet voldoende duidelijk zijn. Is dat niet het geval, dan kan het zo zijn dat de boete niet in stand kan blijven. Dat geldt soms ook als de boete te laat is ontvangen of verstuurd.
  • De boete voor parkeren op een vergunninghoudersplaats zonder vergunning moet worden opgelegd aan de juiste persoon. De kentekenhouder kan aansprakelijk worden gehouden voor overtredingen die zijn begaan met zijn voertuig, maar dat kan alleen als er geen mogelijkheid was om de bestuurder (of parkeerder) staande te houden. Is er sprake van een verkeersboete zonder staandehouding, dan kan de kentekenhouder dus aansprakelijk worden gesteld.
 

Wij vechten kosteloos jouw boete aan!

In dit artikel heb ik uitgebreid stilgestaan bij de vraag wanneer een boete parkeren op een vergunninghoudersplaats in strijd met de voorwaarden van de parkeervergunning (R592a) onterecht is. Ik hoop dat je iets aan dit artikel hebt gehad. Het aanvechten van verkeersboetes kan een complex proces zijn. Het is daarom sterk aanbevolen om juridisch advies in te winnen bij een specialist. Een van onze ervaren juristen kan je helpen de specifieke omstandigheden van jouw zaak te beoordelen en de beste verdedigingsstrategie te bepalen. Je kunt jouw boete gemakkelijk indienen via Bezwaartegenverkeersboetes.nl. Wij kunnen je boete gratis aanvechten en staan je bij in de procedure!
 
Mocht je vragen nog hebben, stuur ons dan een e-mail of een WhatsAppbericht.
Heel erg bedankt voor het lezen!

Wat zeggen anderen over ons? 

Harm Rijpstra
Harm Rijpstra
Zeer tevreden en dat kan ook niet anders als de boete vernietigd wordt. Ik raad ze aan bij iedereen die ik ken! Onlangs nog berichten in de media dat overheden vinden dat dit soort bedrijven zorgen voor veel extra werk. Tsja, hoe zou dat komen? Misschien eerst eens kijken naar de kwaliteit van het werk van je BOA’s?
Ingrid de Waard
Ingrid de Waard
De bezwaarprocedure tegen de parkeerboete die ik afgelopen februari heb gekregen is keurig afgehandeld en de boete wordt nu door de gemeente vernietigd. Ik ben goed op de hoogte gehouden en hoefde alleen de boete en mijn parkeerticket te mailen voor deze service. De procedure heeft uiteindelijk een half jaar geduurd, maar ik hoefde de boete niet te betalen zolang de procedure liep. Prima dus!
Bob Pieters
Bob Pieters
Onterecht een boeten gekregen voor het vasthouden van een electrisch apparaat. Eigen bezwaarschrift werd afgewezen. Bezwaar tegen verkeersboete door deze organisatie heeft mij goed geholpen. Mijn boete is vernietigt. Bedankt.
Hanya Lyoum
Hanya Lyoum
Mijn verkeers boete is komen te vervallen! Ik wil jullie bedanken voor alle moeite en inspanning.

Naast de redenen zoals laden en lossen of het ontbreken van een parkeervergunning, zijn er nog andere punten die kunnen leiden tot een onterechte boete. Bijvoorbeeld als er onvoldoende bewijs is geleverd door de parkeercontroleur of agent, als de boete niet duidelijk genoeg is volgens de wet, of als de boete te laat is verstuurd.

In 2023 bedraagt de boete € 160,00 (exclusief administratiekosten). Het CJIB legt deze boete op namens de agent of parkeercontroleur.

Ja, de voorwaarden van de parkeervergunning worden op gemeentelijk niveau bepaald. Daarom kunnen de regels per gemeente verschillen. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de specifieke voorwaarden die gelden in de gemeente waarin je parkeert.

Ja, de boete voor parkeren op een vergunninghoudersplaats in strijd met de voorwaarden van de parkeervergunning wordt opgelegd door een agent of parkeercontroleur en verstuurd door het CJIB. Zij zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de parkeerregels en het opleggen van de boetes.

Laat je boete door ons aanvechten!