Boete voor parkeren in strijd met bord parkeerverbod (E1), wanneer onterecht?

Een boete die vaak bij ons wordt ingediend, is de boete voor parkeren waar dit niet mag vanwege een parkeerverbod(szone). Deze boete is € 119,- (inclusief administratiekosten) en heeft als feitcode R584.

Hieronder sta ik eerst stil bij de vraag wat parkeren in strijd met het E1 parkeerverbodsborden nu eigenlijk inhoudt. Vervolgens behandel ik verschillende redenen waarom de boete onterecht kan zijn.

Heb jij onterecht een boete voor fout parkeren ontvangen?

Wat is parkeren in strijd met bord E1? 

Feitcode R584 staat voor het parkeren in strijd met een geldend parkeerverbod, wat overeenkomt met het verkeersbord E1. Deze code wordt toegepast wanneer een voertuig foutief geparkeerd staat volgens de geldende verkeersregels en -borden. Het negeren van dit verbod kan resulteren in een boete met feitcode R584 en de beschrijving: parkeren in strijd met parkeerverbod/parkeersverbodszone (E1).

Het verkeersbord parkeren E1 hebben we allemaal wel eens gezien. Dit bord betekent dat het verboden is te parkeren aan de kant van de weg waar het bord staat. Kortom: het bord E1 duidt een parkeerverbod(szone) aan. Het E1 parkeerverbod geldt alleen voor parkeren op de rijbaan en niet voor parkeren in de berm of in een parkeervak.

parkeerverbodsbord E1

Als boven het verkeersbord E1 het woord ‘zone’ staat, betekent dit dat het bord geldt binnen de betreffende zone. Deze zone kent een begin en een einde. In het als zodanig aangeduide gebied is parkeren op de rijbaan verboden. Ook hier geldt dat parkeren wel is toegestaan in de berm of in een parkeervak.

Kortom: Verkeersbord E1 wijst op een parkeerverbod in de betreffende straat of op het binnengaan van een parkeerverbodszone. Wanneer u toch binnen deze zone parkeert, loopt u het risico een boete te krijgen met feitcode R584. Deze feitcode geeft aan dat u in overtreding bent van het geldende parkeerverbod.

Laden en lossen bij bord E1 (zone)

Geldt een parkeerverbod, dan is slechts parkeren verboden. Parkeren is het neerzetten van de auto, langer dan nodig om iemand te laten in- of uitstappen of om te laden en lossen. Heeft het voertuig enkel stilgestaan om goederen te laden en lossen, dan mag je dus gewoon met de auto stilstaan.

Het is de ambtenaar die moet aantonen dat sprake was van parkeren. Vaak gebeurt dat doordat de ambtenaar in zijn verklaring opneemt dat hij gedurende een bepaalde tijd (bijvoorbeeld 5 of 10 minuten) geen activiteiten rondom het voertuig heeft waargenomen. 

Is er een dergelijke verklaring door hem afgelegd, dan wordt ervan uitgegaan dat sprake is van parkeren. In zo’n geval is het aan jou om het tegendeel te bewijzen. Dit kun je doen door je stelling dat er sprake is van laden en lossen te onderbouwen met bijvoorbeeld getuigenverklaringen en andere bewijsstukken. Je moet dan ook kunnen aantonen dat het laden en lossen niet langer dan noodzakelijk heeft geduurd én dat het om grote of zware spullen ging.

Situatie bij geen E1 niet parkeren bord

Het is verder natuurlijk alleen verboden om te parkeren als sprake is van een parkeerverbod (bord E1). Het komt zeer geregeld voor dat de ambtenaar wel meent dat er sprake is van een niet parkeren bord, terwijl dit eigenlijk helemaal niet zo is of niet kan worden aangetoond.

Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen twee situaties:

Situatie 1 – Parkeren in strijd met een parkeerverbodszone 

Heb jij een parkeerboete met feitcode R584 ontvangen omdat de ambtenaar jou verwijt dat je hebt geparkeerd in strijd met een parkeerverbodszone, terwijl jij aangeeft dat je helemaal geen parkeerverbodszone bent ingereden? Dan moet je aangeven langs welke route je bent gereden om de betreffende locatie te bereiken. Vervolgens moet de ambtenaar aantonen dat je op deze route een parkeerverbodszone bent ingereden. 

Situatie 2 – Parkeren in strijd met een ‘gewoon’ parkeerverbod

Verwijt de ambtenaar dat je hebt geparkeerd in strijd met een ‘gewoon’ parkeerverbod, dan moet jij aantonen dat er geen E1 bord heeft gestaan. Dit kun je doen door foto’s maken van de betreffende omgeving. 

Uit de boete met feitcode R584 blijkt vaak niet van welke situatie in jouw geval sprake is. Het is daarom altijd verstandig om eerst het dossier op te vragen. Klinkt dit allemaal erg ingewikkeld, dien je boete dan bij ons in. Onze gespecialiseerde juristen vechten de boete kosteloos voor je aan!

Parkeren in een berm of in een parkeervak

Ongeacht het verbod is parkeren in de berm of een parkeervak toegestaan. Volgens de wet blijft parkeren namelijk toegestaan op ‘daartoe bestemde weggedeelten’. 

De parkeerverbodszone boete met feitcode R584 mag dus niet worden opgelegd als je op een daartoe bestemd weggedeelte stond geparkeerd, zoals een parkeervak of een berm.

Wetgeving rondom bord E1

Geen staandehouding, terwijl dit wel mogelijk was

In principe is de ambtenaar verplicht om de bestuurder staande te houden, tenzij er geen mogelijkheid bestond om dat te doen. 

In verreweg de meeste gevallen doet zich bij parkeerovertredingen geen reële mogelijkheid tot staandehouding voor. De bestuurder van het voertuig is dan namelijk niet aanwezig. Dat kan anders zijn. Komen de bestuurder en ambtenaar met elkaar in aanraking, dan moet de boete aan de bestuurder worden opgelegd en niet aan de kentekenhouder.

Hierbij is wel van belang dat de bestuurder en ambtenaar met elkaar geconfronteerd worden voordat de ambtenaar de boete heeft uitgeschreven.

Tip: Lees hier meer over een verkeersboete krijgen zonder staandehouding.

Wij vechten kosteloos jouw boete aan!

In dit artikel heb ik uitgebreid stilgestaan bij de vraag wanneer een boete met feitcode R584 voor parkeren in strijd met bord E1 onterecht is. 

Ik hoop dat je iets aan dit artikel hebt gehad. Uiteraard staan we voor je klaar als je hulp nodig hebt bij het aanvechten van een verkeersboete. Wij kunnen je namelijk gratis bijstaan in die procedure.

Mocht je vragen nog hebben, stuur ons dan een e-mail of een WhatsAppbericht.

Heel erg bedankt voor het lezen! 

Het E1 bord is het bord met een rode omlijning, een rode lijn door het midden en een blauwe achtergrond. Als dit bord ergens staat, dan betekent dat dat je niet aan de kant van de weg mag parkeren waar het bord staat.

Als het teken op een wit bord staat met het woord ‘zone’ erboven, dan geldt voor heel de zone dat je hier niet op de rijbaan mag parkeren.

In een zone met een E1 bord mag je niet op de rijbaan parkeren. Parkeren in de berm of in een parkeervak mag wel. Ook is het toegestaan om te laden en te lossen in deze zone.

Als je denkt dat jouw boete onterecht is, bijvoorbeeld omdat je in de berm geparkeerd stond, in een parkeervak stond, of omdat je ervan overtuigd bent dat er geen E1 bord stond in de zone waar jij geparkeerd hebt, dan kun je je boete aanvechten. Dit kun je zelf doen, maar ook laten doen door de experts van bezwaartegenverkeersboetes.nl.

Laat je boete door ons aanvechten!