Boete voor parkeren in strijd met bord E1, wanneer onterecht?

Een boete die vaak bij ons wordt ingediend, is de boete voor parkeren waar dit niet mag vanwege een parkeerverbod(szone). Deze boete is € 109,- (inclusief administratiekosten) en heeft als feitcode R584. 

Hieronder sta ik eerst stil bij de vraag wat parkeren in strijd met bord E1 nu eigenlijk inhoudt. Vervolgens behandel ik verschillende redenen waarom de boete onterecht kan zijn. 

Wat is parkeren in strijd met bord E1? 

Het verkeersbord E1 hebben we allemaal wel eens gezien. Dit bord betekent dat het verboden is te parkeren aan de kant van de weg waar het betreffende bord staat. Het verbod geldt alleen voor parkeren op de rijbaan en niet voor parkeren in de berm of in een parkeervak.

parkeerverbodsbord E1

Als boven het verkeersbord E1 het woord ‘zone’ staat, betekent dit dat het bord geldt binnen de betreffende zone. Deze zone kent een begin en een einde. In het als zodanig aangeduide gebied is parkeren op de rijbaan verboden. Ook hier geldt dat parkeren wel is toegestaan in de berm of in een parkeervak. 

Er is sprake van laden en lossen

Geldt een parkeerverbod, dan is slechts parkeren verboden. Parkeren is – makkelijk gezegd – het neerzetten van de auto, langer dan nodig om iemand te laten in- of uitstappen of om te laden en lossen. Heeft het voertuig enkel stilgestaan om goederen te laden en lossen, dan mag je – ongeacht het parkeerverbod – dus gewoon met de auto stilstaan.

Het is de ambtenaar die moet aantonen dat sprake was van parkeren. Vaak gebeurt dat doordat de ambtenaar in zijn verklaring opneemt dat hij gedurende een zekere tijd (bijvoorbeeld 5 of 10 minuten) geen activiteiten rondom het voertuig heeft waargenomen. 

Is er een dergelijke verklaring door hem afgelegd, dan wordt ervan uitgegaan dat sprake is van parkeren.  In zo’n geval is het aan jou om het tegendeel aannemelijk te maken. Dit kun je doen door je stelling dat sprake is van laden en lossen te onderbouwen met bijvoorbeeld getuigenverklaringen en andere bewijsstukken. Je moet dan ook kunnen aantonen dat het laden en lossen niet langer dan noodzakelijk heeft geduurd én dat het om grote of zware spullen ging. 

Geen bord E1

Het is verder natuurlijk alleen verboden om te parkeren als sprake is van een parkeerverbod (bord E1). Het komt zeer geregeld voor dat de ambtenaar wel meent dat sprake is van een parkeerverbodsbord, terwijl dit eigenlijk helemaal niet zo is of niet kan worden aangetoond.

Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen twee situaties:

Situatie 1 – Parkeren in strijd met een parkeerverbodszone 

Verwijt de ambtenaar jou dat je hebt geparkeerd in strijd met een parkeerverbodszone en stel jij dat je helemaal geen parkeerverbodszone bent ingereden, dan moet je aangeven langs welke route je bent gereden om de betreffende locatie te bereiken. Vervolgens moet de ambtenaar aantonen dat je op deze route een parkeerverbodszone bent ingereden. 

Situatie 2 – Parkeren in strijd met een ‘gewoon’ parkeerverbod

Verwijt de ambtenaar dat je hebt geparkeerd in strijd met een ‘gewoon’ parkeerverbod, dan moet jij aantonen dat er geen bord E1 heeft gestaan. Dit kun je doen door foto’s maken van de betreffende omgeving. 

Uit de boete blijkt vaak niet van welke situatie in jouw geval sprake is. Het is daarom altijd verstandig om eerst het dossier op te vragen. Klinkt dit allemaal erg ingewikkeld, dien je boete dan bij ons in. Onze gespecialiseerde juristen vechten de boete kosteloos voor je aan!

Parkeren in een berm of in een parkeervak

Ongeacht het parkeerverbod is parkeren in de berm of een parkeervak toegestaan. Volgens de wet blijft parkeren namelijk toegestaan op ‘daartoe bestemde weggedeelten’. 

De boete met feitcode R584 mag dus niet worden opgelegd als je op een daartoe bestemd weggedeelte stond geparkeerd, zoals een parkeervak of een berm. 

Geen staandehouding, terwijl dit wel mogelijk was

In principe is de ambtenaar verplicht om de bestuurder staande te houden, tenzij er geen reële mogelijkheid bestond om dat te doen. 

In verreweg de meeste gevallen doet zich bij parkeerovertredingen geen reële mogelijkheid tot staandehouding voor. De bestuurder van het voertuig is dan namelijk niet aanwezig. Dat kan anders zijn. Komen de bestuurder en ambtenaar met elkaar in aanraking, dan moet de boete aan de bestuurder worden opgelegd en niet aan de kentekenhouder. Hierbij is wel van belang dat de bestuurder en ambtenaar met elkaar geconfronteerd worden voordat de ambtenaar de boete heeft uitgeschreven.

Wij vechten kosteloos jouw boete aan!

In dit artikel heb ik uitgebreid stilgestaan bij de vraag wanneer een boete voor parkeren in strijd met bord E1 onterecht is.

Ik hoop dat je iets aan dit artikel hebt gehad. Uiteraard staan we voor je klaar als je hulp nodig hebt bij het aanvechten van een verkeersboete. Wij kunnen je namelijk gratis bijstaan in die procedure.

Mocht je vragen nog hebben, stuur ons dan een e-mail of een WhatsAppbericht.

Heel erg bedankt voor het lezen!

Laat je boete door ons aanvechten!