Boete voor parkeren binnen 5 meter vanaf de kruising (feitcode R397a): wanneer onterecht?

Een boete die wij met regelmaat behandelen, is de boete voor parkeren binnen 5 meter vanaf de kruising. Deze boete is € 110,- (exclusief administratiekosten) en heeft als feitcode R397a. 

Hieronder behandel ik wat de boete voor parkeren binnen 5 meter vanaf de kruising inhoudt. Vervolgens behandel ik de verschillende redenen waarom de boete onterecht kan zijn.

Heb jij onterecht een boete met feitcode R397a ontvangen?

Inhoudsopgave

Wat houdt de boete voor parkeren binnen 5 meter vanaf de kruising (feitcode R397a) in?

Het parkeren binnen 5 meter vanaf de kruising is een overtreding van artikel 24 lid 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Deze regel is bedoeld om de verkeersveiligheid te waarborgen en de doorstroming van het verkeer op kruispunten niet te hinderen. Het doel is om de zichtbaarheid van bestuurders te verbeteren, waardoor ongelukken en opstoppingen worden voorkomen.

Wat valt onder de kruising?

De kruising is het weggedeelte waar twee wegen elkaar kruisen. Waar de wegen kruisen wordt het ‘kruisingsvlak’ genoemd. Het is niet toegestaan om binnen vijf meter vanaf het kruisingsvlak te parkeren. De je dit wel, dan kun je een parkeerboete met de feitcode R397a ontvangen.

Is jouw boete voor parkeren binnen vijf meter van de kruising (R397a) terecht?

Hoewel elke zaak uniek is en individueel moet worden beoordeeld, behandelen we hieronder enkele situaties waarin het mogelijk is om de boete met feitcode R397a voor het parkeren binnen vijf meter van de kruising met succes aan te vechten.

Geen sprake van parkeren

De boete met feitcode R397a voor parkeren binnen vijf meter van de kruising is natuurlijk niet terecht als geen sprake is van parkeren.
 
Parkeren is – makkelijk gezegd – het neerzetten van de auto, langer dan nodig om iemand te laten in- of uitstappen of om te laden en lossen. Heeft het voertuig enkel stilgestaan om goederen te laden en lossen, dan mag je dus gewoon met de auto stilstaan.
 
Het is de ambtenaar die moet aantonen dat sprake was van parkeren. Vaak gebeurt dat doordat de ambtenaar in zijn verklaring opneemt dat hij gedurende een zekere tijd (bijvoorbeeld 5 of 10 minuten) geen activiteiten rondom het voertuig heeft waargenomen. 
 
Is er een dergelijke verklaring door hem afgelegd, dan wordt ervan uitgegaan dat sprake is van parkeren.  In zo’n geval is het aan jou om het tegendeel aannemelijk te maken. Dit kun je doen door je stelling dat sprake is van laden en lossen te onderbouwen met bijvoorbeeld getuigenverklaringen en andere bewijsstukken. Je moet dan ook kunnen aantonen dat het laden en lossen niet langer dan noodzakelijk heeft geduurd én dat het om grote of zware spullen ging.

Niet binnen vijf meter van de kruising

Uiteraard mag de boete met feitcode R397a ook voor parkeren binnen vijf meter van de kruising ook alleen worden opgelegd wanneer het voertuig binnen vijf meter van de kruising stond. Het komt regelmatig voor dat de ambtenaar niet zo goed weet waar de kruising eindigt, waardoor hij te snel aanneemt dat het voertuig binnen vijf meter van de kruising stond. 

Bovendien is het altijd goed om na te gaan of de afstand niet meer is dan vijf meter. Ook dit hebben wij vaak aan de hand gehad. 

Andere redenen waarom de boete onterecht kan zijn

Naast de eerder vermelde redenen waarom een boete voor feitcode R397a onterecht kan zijn, spelen ook de volgende punten een rol. Deze punten kunnen van toepassing zijn op elke boete.
  • Boetes zijn vaak onterecht omdat er geen of onvoldoende bewijs is geleverd door de parkeercontroleur of agent.
  • De boete moet volgens de wet voldoende duidelijk zijn. Is dat niet het geval, dan kan het zo zijn dat de boete niet in stand kan blijven. Dat geldt soms ook als de boete te laat is verstuurd.
  • De boete moet worden opgelegd aan de juiste persoon. De kentekenhouder kan aansprakelijk worden gehouden voor overtredingen die zijn begaan met zijn voertuig, maar dat kan alleen als er geen mogelijkheid was om de bestuurder (of parkeerder) staande te houden. 

Wij vechten kosteloos jouw boete aan!

In dit artikel heb ik uitgebreid stilgestaan bij de boete voor parkeren binnen vijf meter van de kruising (feitcode R397a). Ik hoop dat je waardevolle informatie uit dit artikel hebt gehaald. Het aanvechten van verkeersboetes kan een complex proces zijn, daarom is het ten zeerste aan te raden om deskundig juridisch advies in te winnen. Onze ervaren juristen staan voor je klaar om de specifieke omstandigheden van jouw zaak te beoordelen en de meest effectieve verdedigingsstrategie te bepalen. Je staat er niet alleen voor in de strijd tegen onterechte boetes. Je kunt gemakkelijk jouw boete indienen via Bezwaartegenverkeersboetes.nl. Wij kunnen je gratis bijstaan in de procedure van het aanvechten van jouw boete en regelen alles op gebied van bezwaar tegen verkeersboetes
 
Mocht je vragen nog hebben, stuur ons dan een e-mail of een WhatsAppbericht.
Heel erg bedankt voor het lezen!

Wat zeggen anderen over ons? 

Harm Rijpstra
Harm Rijpstra
Zeer tevreden en dat kan ook niet anders als de boete vernietigd wordt. Ik raad ze aan bij iedereen die ik ken! Onlangs nog berichten in de media dat overheden vinden dat dit soort bedrijven zorgen voor veel extra werk. Tsja, hoe zou dat komen? Misschien eerst eens kijken naar de kwaliteit van het werk van je BOA’s?
Ingrid de Waard
Ingrid de Waard
De bezwaarprocedure tegen de parkeerboete die ik afgelopen februari heb gekregen is keurig afgehandeld en de boete wordt nu door de gemeente vernietigd. Ik ben goed op de hoogte gehouden en hoefde alleen de boete en mijn parkeerticket te mailen voor deze service. De procedure heeft uiteindelijk een half jaar geduurd, maar ik hoefde de boete niet te betalen zolang de procedure liep. Prima dus!
Bob Pieters
Bob Pieters
Onterecht een boeten gekregen voor het vasthouden van een electrisch apparaat. Eigen bezwaarschrift werd afgewezen. Bezwaar tegen verkeersboete door deze organisatie heeft mij goed geholpen. Mijn boete is vernietigt. Bedankt.
Hanya Lyoum
Hanya Lyoum
Mijn verkeers boete is komen te vervallen! Ik wil jullie bedanken voor alle moeite en inspanning.

Om aan te tonen dat je voertuig alleen stil heeft gestaan voor laden en lossen, kun je getuigenverklaringen gebruiken van mensen die hebben gezien dat je actief goederen aan het laden of lossen was. Daarnaast kunnen foto’s of video’s van het laden of lossen als bewijs dienen. Ook bonnetjes of facturen van de betreffende goederen kunnen helpen om aan te tonen dat je activiteiten rondom het voertuig hebt uitgevoerd.

Als je twijfels hebt over de juistheid van de afstandsmeting tot de kruising na het ontvangen met een boete met feitcode R397a, is het verstandig om foto’s of andere visuele bewijzen te verzamelen die de feitelijke afstand laten zien. Je kunt ook Google Maps of andere online kaartdiensten gebruiken om de afstand van het voertuig tot de kruising nauwkeurig te meten en dit als ondersteunend bewijsmateriaal presenteren bij het aanvechten van de boete.

Als je als kentekenhouder aansprakelijk wordt gehouden voor een overtreding die iemand anders met jouw voertuig heeft begaan, moet je aantonen dat je de bestuurder op dat moment niet kon staande houden. Bewijs van je eigen afwezigheid op dat moment, zoals een alibi of bewijs van verblijf op een andere locatie, kan helpen. Ook getuigenverklaringen van anderen die kunnen bevestigen dat jij niet de bestuurder was, zijn nuttig.

Laat je boete door ons aanvechten!