Boete voor negeren geslotenverklaring (C12) feitcode R559, wanneer onterecht?

Heb je een boete ontvangen voor het handelen in strijd met een geslotenverklaring voor alle voertuigen, bord C12 (feitcode R559), dan ben je mogelijk een weg ingereden waar dat niet mag. Het komt regelmatig voor dat dit soort boetes ten onrechte worden opgelegd.

Heb jij onterecht een boete ontvangen voor het handelen in strijd met een geslotenverklaring (bord C12)? 

Inhoudsopgave

Wat is feitcode R559?

Feitcode R559 gaat over het handelen in strijd met een geslotenverklaring. Daarvoor kun je een boete ontvangen. Maar wat houdt de boete voor handelen in strijd met een geslotenverklaring (bord C12) in?

Handelen in strijd met een geslotenverklaring (bord C12) wil zeggen: het inrijden van een weg die gesloten verklaard is met een bord C12. Het bord C12 zier er als volgt uit:
 
Wat is feitcode R559? (Verkeersbord C12)
 

Wanneer is een boete voor handelen in strijd met bord C12 geldig?

Om de boete met feitcode R559 te laten gelden, moet van een aantal dingen spraken zijn. Hieronder behandelen we een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de boete te laten gelden. Is er van één van deze zaken geen sprake? Dan is jouw boete onterecht.

Bevoegde ambtenaar

De boete met feitcode R559 mag alleen worden opgelegd door een daartoe bevoegde ambtenaar. Ten aanzien van BOA’s is in de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar opgenomen in welke gevallen zij een boete voor het handelen in strijd met een geslotenverklaring (C12) mogen opleggen. Daartoe is de BOA binnen het domein openbare ruimte bijvoorbeeld enkel bevoegd als de geslotenverklaring is ingesteld in verband met de leefbaarheid. 

Bord C12 moet gepasseerd zijn

Een boete voor het negeren van een geslotenverklaring (bord C12) is uiteraard alleen terecht opgelegd als je daadwerkelijk een bord C12 bent gepasseerd. Het komt meer dan eens voor dat deze boete wordt opgelegd, terwijl niet kan worden vastgesteld dat het bord C12 daadwerkelijk was geplaatst. Twijfel je of je daadwerkelijk een bord C12 bent gepasseerd, dan kan het dus lonen om de boete aan te vechten. 

Waarschuwing gekregen (bij digitale handhaving)

Wordt er met een camera gecontroleerd of je het bord C12 hebt genegeerd, dan mag niet zomaar een boete worden opgelegd. In dat geval moet je eerst een waarschuwing hebben ontvangen. Dit vloeit voort uit beleidsregels die door het openbaar ministerie zijn vastgesteld.

De vijfminutenregel (bij digitale handhaving)

Geldt het bord C12 enkel binnen bepaalde venstertijden, dan mogen eerste en laatste vijf minuten van dit tijdsvenster geen boetes worden opgelegd. Boetes die dan toch worden opgelegd, zijn onterecht. 

Geen sprake van een fuik (bij digitale handhaving) 

Er mag geen sprake zijn van een fuik. Dat wil zeggen dat je ‘bijna gedwongen’ bent om de gesloten verklaarde weg in te rijden, doordat er geen vooraankondiging van de geslotenverklaring was geplaatst. Je moet dus wel gewaarschuwd worden of nog kunnen keren, voordat je de gesloten verklaarde weg inrijdt. 
 
Bezwaar maken tegen een boete voor feitcode R559

Andere redenen waarom de boete voor feitcode R559 onterecht kan zijn

Naast de hiervoor aangehaalde redenen waarom een boete voor feitcode R559 onterecht kan zijn, spelen ook de onderstaande punten mee. Deze punten kunnen bij iedere boete spelen.
  • Boetes zijn vaak onterecht omdat er geen of onvoldoende bewijs is geleverd door de parkeercontroleur of agent.
  • De boete moet volgens de wet voldoende duidelijk zijn. Is dat niet het geval, dan kan het zo zijn dat de boete niet in stand kan blijven. Dat geldt soms ook als de boete te laat is verstuurd.
  • De boete moet worden opgelegd aan de juiste persoon. De kentekenhouder kan aansprakelijk worden gehouden voor overtredingen die zijn begaan met zijn voertuig, maar dat kan alleen als er geen mogelijkheid was om de bestuurder (of parkeerder) staande te houden. 

 Was er van sommige voorwaarden geen sprake in jouw situatie? Vecht dan je verkeersboete aan met feitcode R559.

Wij vechten kosteloos jouw boete aan!

In dit artikel heb ik uitgebreid stilgestaan bij de vraag wanneer een boete voor handelen in strijd met een geslotenverklaring (bord C12) onterecht is. Ik hoop dat je iets aan dit artikel hebt gehad. Uiteraard staan we voor je klaar als je hulp nodig hebt bij het aanvechten van een verkeersboete. Wij kunnen je namelijk gratis bijstaan in die procedure. Mocht je vragen nog hebben, stuur ons dan een e-mail of een WhatsAppbericht
 

Een geslotenverklaring is een verkeersteken dat aangeeft dat een bepaalde weg of straat is afgesloten voor verkeer. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat er wegwerkzaamheden plaatsvinden of omdat er sprake is van een gevaarlijke situatie. Als er een geslotenverklaring geldt, mag je als automobilist niet inrijden of doorrijden op deze weg.

Feitcode R559 staat voor het negeren van een geslotenverklaring en kan leiden tot een boete van € 240,-. Als je deze boete niet betaalt, kan de Officier van Justitie besluiten om de zaak voor te leggen aan de rechter. Bij herhaling kan de boete nog hoger worden en kan er zelfs een rijontzegging worden opgelegd. Het is daarom belangrijk om goed op de verkeersborden te letten en geslotenverklaringen altijd te respecteren.

Laat je boete door ons aanvechten!