Boete voor een snelheidsovertreding in Nederland, wanneer onterecht?

Verreweg de meeste boetes worden opgelegd voor snelheidsovertredingen. In 2021 werden er meer dan 6,6 miljoen bekeuringen opgelegd voor het overschrijden van de maximumsnelheid. Boetes voor het overschrijden van de maximumsnelheid zijn er in verschillende soorten en maten. In dit artikel behandel ik alle ins en outs van snelheidsboetes. 

Wil jij jouw boete voor een snelheidsovertreding aanvechten? 

Inhoudsopgave

Wanneer een onterechte snelheidsovertreding boete

Anders dan vaak wordt gedacht is een boete voor een snelheidsovertreding niet altijd terecht. Een boete voor te hard rijden kan om een veelheid van redenen onterecht zijn. De redenen waarom een snelheidsovertreding boete onterecht is hangen af van de wijze waarop er is gecontroleerd. Een snelheidsovertreding kan worden vastgesteld op allerlei verschillende manieren. Bijvoorbeeld met behulp van een flitspaal, een mobiele radarsnelheidsmeter, een trajectcontrole en een gekalibreerde boordsnelheidsmeter. 

Vecht je een verkeersboete aan, dan is de wijze waarop de controle heeft plaatsgevonden bepalend voor de vraag welke bewijsstukken er in het dossier moeten zitten. Er komt dus nogal wat kijken bij het aanvechten van een snelheidsovertreding boete. Redenen waarom jouw verkeersboete onder andere onterecht kan zijn:

 1. Onbevoegde verbalisant: Is de boete opgelegd door een ambtenaar die daartoe niet bevoegd is of die niet aan de gestelde eisen voldoet, dan is sprake van een bevoegdheidsgebrek.
 2. Onbetrouwbare meting: Wordt een meetmiddel niet gebruikt aan de hand van de daarvoor opgestelde regels en aanwijzingen, dan kan dat tot gevolg hebben dat de meting onbetrouwbaar is.
 3. Bebording: Indien er een boete wordt opgelegd voor een snelheidsovertreding waar de maximumsnelheid werd bepaald door een verkeersbord, moet worden aangetoond dat het bord er ook daadwerkelijk stond. Gebeurt dat niet, dan kan de overtreding niet worden vastgesteld.
 4. Niet staande gehouden: Mag de politie bekeuren zonder aanhouding? Wanneer de overtreding wordt geconstateerd door een agent in een voertuig, dient hij je in principe staande te houden. Doet hij dat niet, terwijl er wel een reële mogelijkheid was, dan moet de boete worden vernietigd.

Snelheidsboete aanvechten

Een snelheidsbekeuring vecht je aan door beroep aan te tekenen bij de officier van justitie. In het beroepschrift geef je aan waarom je het met de boete van de officier van justitie oneens bent. De officier van justitie neemt vervolgens een beslissing op jouw beroepschrift. Ben je het niet eens met de beslissing van de officier van justitie, dan kun je daartegen in beroep bij de kantonrechter. Ben je het met de beslissing van de kantonrechter niet eens, dan kun je in veel gevallen nog in hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Hoogste snelheidsboetes

De gemiddelde hoogte van een snelheidsbekeuring was in 2021 €63,60 (bron: cjib.nl).

Hieronder staat de hoogte van de meest voorkomende snelheidsboetes.

Let op! De genoemde bedragen zijn exclusief € 9,- administratiekosten. De hieronder vermelde bedragen gelden voor personenauto’s en motorfietsen.

Snelheid km/h

Hoogte boete binnen de bebouwde kom (€)

Hoogte boete buiten de bebouwde kom (€)

Hoogte boete op de autosnelweg (€)

4 km/h

32

28

24

km/h

39

36

29

km/h

48

43

35

km/h

56

51

42

km/h

63

58

48

km/h

72

68

55

10 km/h

82

77

72

11 km/h

110

104

99

12 km/h

120

115

108

13 km/h

133

126

116

14 km/h

143

136

126

15 km/h

154

148

136

16 km/h

165

158

146

17 km/h

177

169

159

18 km/h

191

180

171

19 km/h

204

195

182

20 km/h

219

209

196

21 km/h

233

221

210

22 km/h

248

235

221

23 km/h

265

248

235

24 km/h

278

265

248

25 km/h

296

280

261

26 km/h

312

296

276

27 km/h

332

311

289

28 km/h

348

327

301

29 km/h

365

347

317

30 km/h

383

364

334

Afwijkende snelheidsapparatuur

Afwijkende snelheidsapparatuur kan een belangrijke factor zijn bij het indienen van een bezwaar tegen een snelheidsboete. Als de gebruikte snelheidsapparatuur niet geijkt is of niet op de juiste manier is gekalibreerd, kan dit leiden tot onjuiste metingen en dus onterechte boetes. Het is daarom belangrijk om te weten welke apparatuur gebruikt is en of deze voldoet aan de gestelde eisen. Als blijkt dat de apparatuur niet aan de eisen voldoet, kan dit een goede reden zijn om bezwaar in te dienen tegen de boete voor te hard rijden.

Vervoersmiddelen regels

Bij het indienen van een bezwaar tegen een snelheidsboete is het ook van belang om de geldende vervoersmiddelen regels goed te kennen. Zo geldt bijvoorbeeld voor verschillende vervoersmiddelen, zoals auto’s, motoren en vrachtwagens, verschillende snelheidslimieten. Daarnaast zijn er ook specifieke regels voor bijvoorbeeld tractoren en landbouwvoertuigen. Het is dan ook belangrijk om te controleren of de opgelegde boete wel in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor jouw vervoermiddel.

boete te hard rijden

Auto en motorfiets

Binnen de bebouwde kom mag een auto of motorfiets niet sneller rijden dan 50 km per uur.

Buiten de bebouwde kom zijn er voor de auto en motorfiets drie categorieën wegen.

 • De autosnelweg: hier mag een auto of motorfiets niet sneller rijden dan 130 km per uur.
 • De autoweg: hier mag een auto of motorfiets niet sneller rijden dan 100 km per uur.
 • Andere wegen: hier mag een auto of motorfiets niet sneller rijden dan 80 km per uur.

Bromfietsen

Bromfietsen mogen binnen de bebouwde kom op de rijbaan 45 km per uur, maar op het fiets/bromfietspad 30 km per uur.

Bromfietsen mogen buiten de bebouwde kom op de rijbaan 45 km per uur, maar op het fietspad of bromfietspad 40 km per uur.

De maximumsnelheid voor snorfietsen is ten hoogste 25 km per uur.

Kampeerwagens

Voor kampeerwagens die volgens het kentekenbewijs behoren tot de categorie bedrijfsauto’s en waarvan de toegestane maximummassa meer bedraagt dan 3500 kg, vrachtauto’s en autobussen, niet zijnde T100-bussen, geldt een maximumsnelheid van ten hoogste 80 km per uur.

Personenauto’s

Voor personenauto’s, bestelauto’s, motorfietsen, driewielige motorvoertuigen en T100-bussen, die een aanhangwagen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3500 kg voortbewegen geldt een maximumsnelheid van ten hoogste 90 km per uur.

Boete te hard rijden aanvechten

In dit artikel heb ik je uitgelegd waarom een opgelegde snelheidsboete niet altijd terecht is, wat de regels zijn rondom snelheid op diverse wegen en hoe hoog jouw verkeersboete uit kan vallen.

Ik hoop dat je iets aan dit artikel hebt gehad. Uiteraard staan we voor je klaar als je hulp nodig hebt bij het aanvechten van een bekeuring. Wij kunnen je namelijk gratis bijstaan in die procedure. 

Mocht je vragen nog hebben, stel ze dan hieronder in de reacties. Je kunt ons uiteraard ook een e-mail of een appje sturen.

Heel erg bedankt voor het lezen!

Een boete voor een snelheidsovertreding is onterecht wanneer:

 1. De boete is opgelegd door een onbevoegde persoon
 2. De meting onbetrouwbaar is
 3. Niet kan worden aangetoond dat er een snelheidsbord stond
 4. Je niet staande bent gehouden, terwijl dit wel mogelijk was

Wanneer je denkt dat jouw snelheidsboete onterecht is, dan kun je bezwaar indienen tegen de boete. Wij van bezwaartegenverkeersboetes.nl kunnen je gratis bijstaan in deze procedure. 

Wat zeggen anderen over ons? 

Quinten Boosje
Quinten Boosje
2023-11-14
Een naar mijn mening onterechte boete hier ingediend. Heel simpel, kostte mij 2 minuten. Aantal weken later bericht dat de gemeente mijn boete heeft vernietigd 🥳 Jullie zijn meer dan geweldig, ik wil 6 sterren geven
Derk Bruintjes
Derk Bruintjes
2023-11-14
Mijn parkeerboete is met succes aangevochten bij de kantonrechter, de zaak was zo sterk dat de gemeente de boete heeft ingetrokken. Het heeft wel lang geduurd, van oktober 2022, tot november 2023, in de tussentijds geen update oid mogen ontvangen waardoor ik eigenlijk de moed al opgegeven had.
Angelika Luszczyk
Angelika Luszczyk
2023-11-13
Ze hebben mijn zaak eerlijk afgehandeld, ik raad het aan, ik ben zeer tevreden
Jeremy van der Staaij
Jeremy van der Staaij
2023-11-07
Via mijn vrouw (een oud collega van Indy) ben ik in contact gekomen met Indy. Het indienen via de website neemt slechts enkele minuten in beslag en de gehele afhandeling is gedaan zonder dat ik daar verder omkijken naar gehad heb! Ik raad het iedereen aan die een discutabele verkeersboete heeft ontvangen! Hartelijk dank! Je hebt ons mooi een (onterechte) boete van ruim €400,- bespaard!
Janny Haijema
Janny Haijema
2023-11-07
Prima organisatie! Verwerkt alle door jou aangeleverde spullen goed. Bij vragen of contact krijg je snel antwoord!
M Hababa
M Hababa
2023-11-06
Snel geregeld beste van de beste

Laat je boete door ons aanvechten!