Boete voor een snelheidsovertreding, wanneer onterecht?

Denk jij dat het geen nut heeft om je snelheidsovertreding aan te vechten? Dan heb je het misschien wel mis. Het komt geregeld voor dat een boete voor een snelheidsovertreding onterecht blijkt te zijn en moet worden vernietigd. In dit artikel behandel ik vier redenen waarom een boete voor een snelheidsovertreding onterecht kan zijn.

Wil jij jouw boete voor een snelheidsovertreding aanvechten? 

Er zijn meer redenen waarom een snelheidsboete onterecht kan zijn, maar in dit artikel behandel ik de volgende vier redenen:

 1. Onbevoegde verbalisant
 2. Onbetrouwbare meting
 3. Bebording
 4. Niet staande gehouden

Onbevoegde verbalisant

Dat er een boete is opgelegd betekent niet direct dat de persoon die de boete heeft opgelegd daartoe ook bevoegd was. De groep van ambtenaren die een boete mogen opleggen is beperkt. Aan die ambtenaren worden eisen gesteld. Is de boete opgelegd door een ambtenaar die daartoe niet bevoegd is of die niet aan de gestelde eisen voldoet, dan is sprake van een bevoegdheidsgebrek.

Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer niet blijkt dat de verbalisant

Ga jij je boete voor een snelheidsovertreding aanvechten en blijkt dat de verbalisant die de boete heeft opgelegd niet bevoegd was, dan moet de boete worden vernietigd.

Onbetrouwbare meting

De snelheid wordt gemeten door het gebruik van meetmiddelen. Voor het gebruik van deze meetmiddelen gelden regels en aanwijzingen. Wordt een meetmiddel niet juist gebruikt, dan kan dat tot gevolg hebben datde meting onbetrouwbaar is. In het geval van een onbetrouwbare meting kan de snelheid en daarmee de overtreding niet worden vastgesteld.

Van een onbetrouwbare meting is bijvoorbeeld sprake als:

 • de meting is verricht met het privévoertuig van de agent;
 • er meer kromming in de weg zit, dan op basis van de handleiding van het meetmiddel is toegestaan;
 • het afgegeven certificaat voor het meetmiddel is verlopen.

snelheidsmeting

Bebording

De maximumsnelheid wordt bepaald door het type weg of door aanwezige verkeerstekens. Verkeerstekens die bepalend zijn voor de snelheid zijn veelal snelheidsborden. Indien er een boete wordt opgelegd voor een snelheidsovertreding waar de maximumsnelheid werd bepaald door een verkeersbord, moet worden aangetoond dat het bord er ook daadwerkelijk stond. Gebeurt dat niet, dan kan de overtreding niet worden vastgesteld.

Niet staande gehouden

Mag de politie bekeuren zonder aanhouding? In principe moet je bij een verkeersboete worden staande gehouden. Het uitgangspunt is dat de boete wordt opgelegd aan de bestuurder van het voertuig. Bestaat er geen reële mogelijkheid om de bestuurder staande te houden, dan mag de boete worden opgelegd zonder staandehouding. De boete wordt dan opgelegd aan de kentekenhouder van het voertuig.

Er is in ieder geval geen reële mogelijkheid om staande te houden wanneer de gedraging wordt geconstateerd met behulp van een statisch digitaal hulpmiddel. Bijvoorbeeld bij flitspalen en radarcontroles. Wanneer de overtreding wordt geconstateerd door een agent in een voertuig, dient hij je in principe wél staande te houden. Doet hij dat niet, terwijl er wel een reële mogelijkheid was, dan moet de boete worden vernietigd.

Hulp bij het aanvechten van jouw snelheidsovertreding boete

In dit artikel heb ik uitgebreid stilgestaan bij verschillende redenen waarom een bekeuring voor het overschrijden van de maximumsnelheid onterecht kan zijn.

Ik hoop dat je iets aan dit artikel hebt gehad. Uiteraard staan we voor je klaar als je hulp nodig hebt bij het aanvechten van een bekeuring. Wij kunnen je namelijk gratis bijstaan in die procedure.  

Mocht je vragen nog hebben, stel ze dan hieronder in de reacties. Je kunt ons uiteraard ook een e-mail of een appje sturen.

Heel erg bedankt voor het lezen!

Een boete voor een snelheidsovertreding is onterecht wanneer:

 1. De boete is opgelegd door een onbevoegde persoon
 2. De meting onbetrouwbaar is
 3. Niet kan worden aangetoond dat er een snelheidsbord stond
 4. Je niet staande bent gehouden, terwijl dit wel mogelijk was

Wanneer je denkt dat jouw snelheidsboete onterecht is, dan kun je bezwaar indienen tegen de boete. Wij van bezwaartegenverkeersboetes.nl kunnen je gratis bijstaan in deze procedure. 

Laat je boete door ons aanvechten!