Boete voor dubbel parkeren (feitcode R398), wanneer onterecht?

Dubbel parkeren mag niet. Doe je dit toch, dan riskeer je een parkeerboete van € 100,- (exclusief € 9,00 administratiekosten). Bij het opleggen van de boete voor dubbel parkeren gaat nogal eens wat mis. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat een parkeercontroleur of agent niet precies weet wat nu wel en niet onder dubbel parkeren valt. In dit artikel behandel ik alle in’s en out’s over dubbel parkeren. Lees je mee? 

Heb jij onterecht een boete ontvangen voor dubbel parkeren? 

Inhoudsopgave

Wat is dubbel parkeren nu eigenlijk (feitcode R398)?

De boete voor feitcode R398 heeft als omschrijving:

“als bestuurder een voertuig dubbel parkeren”

Anders dan vaak wordt gedacht valt het parkeren op twee vakken niet onder dubbel parkeren. 

Van dubbel parkeren is sprake wanneer een voertuig parallel aan een parkeervak wordt geparkeerd, waarmee de toegang tot of het vertrek uit dat parkeervak wordt geblokkeerd. 

Is geen sprake van dubbel parkeren, dan is de boete met feitcode R 398 natuurlijk onterecht en moet deze worden vernietigd. 

Geen sprake van parkeren

Een parkeerboete kan natuurlijk alleen worden opgelegd als je geparkeerd staat. Parkeren is – eenvoudig gezegd – het stilzetten van de auto, langer dan nodig om iemand te laten in- of uitstappen of om te laden en lossen. Heeft het voertuig enkel stilgestaan om goederen te laden en lossen, dan mag je dus met je auto naast een in een parkeervak geplaatste auto staan.
 
Er is geen sprake van dubbel parkeren bij laden en lossen
 
Het is de ambtenaar die moet aantonen dat sprake was van parkeren. Vaak gebeurt dat doordat de ambtenaar in zijn verklaring opneemt dat hij gedurende een zekere tijd (bijvoorbeeld 5 of 10 minuten) geen activiteiten rondom het voertuig heeft waargenomen. 
 
Is er een dergelijke verklaring door de agent of parkeercontroleur afgelegd, dan wordt ervan uitgegaan dat sprake is van parkeren. In zo’n geval is het aan jou om het tegendeel aannemelijk te maken. Dit kun je doen door je stelling dat sprake is van laden en lossen te onderbouwen met bijvoorbeeld getuigenverklaringen en andere bewijsstukken. Je moet dan ook kunnen aantonen dat het laden en lossen niet langer dan noodzakelijk heeft geduurd én dat het om grote of zware spullen ging.

Andere redenen waarom de boete onterecht kan zijn

Naast de hiervoor aangehaalde redenen waarom een boete voor feitcode R398 onterecht kan zijn, spelen ook de onderstaande punten mee. Deze punten kunnen bij iedere boete spelen.
  • Boetes zijn vaak onterecht omdat er geen of onvoldoende bewijs is geleverd door de parkeercontroleur of agent.
  • De boete moet volgens de wet voldoende duidelijk zijn. Is dat niet het geval, dan kan het zo zijn dat de boete niet in stand kan blijven. Dat geldt soms ook als de boete te laat is verstuurd.
  • De boete moet worden opgelegd aan de juiste persoon. De kentekenhouder kan aansprakelijk worden gehouden voor overtredingen die zijn begaan met zijn voertuig, maar dat kan alleen als er geen mogelijkheid was om de bestuurder (of parkeerder) staande te houden. 

Wij vechten kosteloos jouw boete voor dubbel parkeren aan!

In dit artikel heb ik uitgebreid stilgestaan bij de vraag wanneer een boete voor dubbel parkeren onterecht is. Ik hoop dat je iets aan dit artikel hebt gehad. Uiteraard staan we voor je klaar als je hulp nodig hebt bij het bezwaar maken tegen een verkeersboete. Wij kunnen je namelijk gratis bijstaan in die procedure.
 
Mocht je vragen nog hebben, stuur ons dan een e-mail of een WhatsAppbericht.
 

Laat je boete door ons aanvechten!