Boete voor dubbel parkeren (feitcode R398), wanneer onterecht?

Dubbel parkeren mag niet. Doe je dit toch, dan riskeer je een Wet Mulder parkeerboete (een boete voor een lichte overtreding) van € 100,- (exclusief € 9,00 administratiekosten). Bij het opleggen van de boete voor dubbel parkeren gaat nogal eens wat mis. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat een parkeercontroleur of agent niet precies weet wat nu wel en niet onder dubbel parkeren valt. In dit artikel behandel ik alle in’s en out’s over dubbel parkeren. Lees je mee? 

Heb jij onterecht een boete ontvangen voor dubbel parkeren? 

Inhoudsopgave

Wat is dubbel parkeren nu eigenlijk (feitcode R398)?

De boete voor feitcode R398 heeft als omschrijving:

“als bestuurder een voertuig dubbel parkeren”

Anders dan vaak wordt gedacht valt het parkeren op twee vakken niet onder dubbel parkeren. 

Van dubbel parkeren is sprake wanneer een voertuig parallel aan een parkeervak wordt geparkeerd, waarmee de toegang tot of het vertrek uit dat parkeervak wordt geblokkeerd. Er is dus sprake van dubbel parkeren wanneer een voertuig stilstaat in een positie die de vrije doorgang voor andere voertuigen belemmert, zoals het blokkeren van een rijbaan, in- en uitritten, laad- en loszones of trottoirs. Dit resulteert in een belemmering van het verkeer en creëert problemen voor andere weggebruikers. Dubbel parkeren kan leiden tot congestie, verkeershinder en veiligheidsrisico’s.

Is er geen sprake van dubbel parkeren, dan is de boete met feitcode R 398 natuurlijk onterecht en moet deze worden vernietigd. 

De meest voorkomende parkeerboetes met bijbehorende prijzen zijn: 

  1. Dubbel parkeren: Het parkeren van je voertuig naast een al geparkeerd voertuig, waardoor het verkeer wordt belemmerd. Gemiddeld liggen de kosten tussen €90 en €140.
  2. Geen parkeerkaartje: Parkeren zonder een geldig parkeerkaartje of onvoldoende betalen voor de parkeertijd. De kosten liggen meestal tussen de €60 tot €95, afhankelijk van de stad of gemeente.
  3. Parkeren op invalidenparkeerplaats: Parkeren op een invalidenparkeerplaats zonder de juiste vergunning. Een boete kan oplopen tot €380 of meer.
  4. Parkeren op laad- en loszone: Parkeren op een laad- en loszone buiten de toegestane uren, waarbij een boete tussen de €90 en €150 kan zijn.
  5. Parkeren op een trottoir: Parkeren op een trottoir, voetpad of voetgangersgebied. Boetes kunnen tussen €90 en €140 liggen.
  6. Parkeren binnen gele streep: Parkeren binnen een gebied gemarkeerd met gele strepen, vaak voorbehouden aan specifieke voertuigen. Een boete kost gemiddeld tussen de €90 en €140.
  7. Langdurig parkeren op een kortparkeerplaats: Langer parkeren dan toegestaan op een kortparkeerplaats. De hoogte van de boete kan variëren en is tussen de €50 en €100.

Het is van cruciaal belang om op de hoogte te zijn van de parkeerregels en voorschriften in de specifieke omgeving waar je je bevindt. Dit kan onnodige boetes en overlast voorkomen. Houd er rekening mee dat de boetebedragen kunnen variëren op basis van locatie, ernst van de overtreding en herhaalde inbreuken.

Geen sprake van parkeren

Een parkeerboete kan natuurlijk alleen worden opgelegd als je geparkeerd staat. Parkeren is – eenvoudig gezegd – het stilzetten van de auto, langer dan nodig om iemand te laten in- of uitstappen of om te laden en lossen. Heeft het voertuig enkel stilgestaan om goederen te laden en lossen, dan mag je dus met je auto naast een in een parkeervak geplaatste auto staan.
 
Er is geen sprake van dubbel parkeren bij laden en lossen
 
Het is de ambtenaar die moet aantonen dat sprake was van parkeren. Vaak gebeurt dat doordat de ambtenaar in zijn verklaring opneemt dat hij gedurende een zekere tijd (bijvoorbeeld 5 of 10 minuten) geen activiteiten rondom het voertuig heeft waargenomen. 
 
Is er een dergelijke verklaring door de agent of parkeercontroleur afgelegd, dan wordt ervan uitgegaan dat sprake is van parkeren. In zo’n geval is het aan jou om het tegendeel aannemelijk te maken. Dit kun je doen door je stelling dat sprake is van laden en lossen te onderbouwen met bijvoorbeeld getuigenverklaringen en andere bewijsstukken. Je moet dan ook kunnen aantonen dat het laden en lossen niet langer dan noodzakelijk heeft geduurd én dat het om grote of zware spullen ging.

Andere redenen waarom de boete onterecht kan zijn

Naast de hiervoor aangehaalde redenen waarom een boete voor feitcode R398 onterecht kan zijn, spelen ook de onderstaande punten mee. Deze punten kunnen bij iedere boete spelen.
  • Boetes zijn vaak onterecht omdat er geen of onvoldoende bewijs is geleverd door de parkeercontroleur of agent.
  • De boete moet volgens de wet voldoende duidelijk zijn. Is dat niet het geval, dan kan het zo zijn dat de boete niet in stand kan blijven. Dat geldt soms ook als de boete te laat is verstuurd.
  • De boete moet worden opgelegd aan de juiste persoon. De kentekenhouder kan aansprakelijk worden gehouden voor overtredingen die zijn begaan met zijn voertuig, maar dat kan alleen als er geen mogelijkheid was om de bestuurder (of parkeerder) staande te houden. 

Wij vechten kosteloos jouw boete voor dubbel parkeren aan!

In dit artikel heb ik uitgebreid stilgestaan bij de vraag wanneer een boete voor dubbel parkeren onterecht is. Ik hoop dat je iets aan dit artikel hebt gehad. Uiteraard staan we voor je klaar als je hulp nodig hebt bij het bezwaar maken tegen een verkeersboete. Wij kunnen je namelijk gratis bijstaan in de procedure van het aanvechten van je verkeersboete.
 
Mocht je vragen nog hebben, stuur ons dan een e-mail of een WhatsAppbericht.
 

Geldige redenen om bezwaar te maken tegen een boete voor dubbel parkeren zijn bijvoorbeeld als er sprake was van een noodsituatie, als je alleen kort gestopt bent om iemand af te zetten of op te halen of als de verkeerssituatie niet duidelijk was.

Dubbel parkeren is het parkeren van een voertuig naast een ander voertuig dat al geparkeerd staat of op een plek waar het voertuig het verkeer hindert. Om te voorkomen dat je een boete krijgt voor deze overtreding, is het belangrijk om alleen te parkeren op aangewezen parkeerplaatsen en goed te letten op eventuele verkeersborden en markeringen op de weg.

De hoogte van de boete voor dubbel parkeren is afhankelijk van de gemeente waar de overtreding is begaan. In sommige gevallen kan de boete worden verlaagd als je bezwaar maakt en de situatie uitlegt. Het is echter belangrijk om te weten dat dit niet altijd mogelijk is en dat de gemeente niet verplicht is om de boete te verlagen. Het is dus verstandig om goed te kijken naar de situatie en eventuele bewijsstukken te verzamelen voordat je bezwaar maakt.

Laat je boete door ons aanvechten!