Boete voor rijden door rood – Wanneer onterecht?

De boete voor rijden door rood bedraagt maar liefst € 280,-. Met de administratiekosten van het CJIB erbij ben je daarom € 289,- kwijt voor het passeren van een rood verkeerslicht.

Het komt regelmatig voor dat de boete voor rijden door rood onterecht is. Hieronder behandel ik situaties waarin dat het geval is.

Wanneer ben je eigenlijk strafbaar?

De boete voor rijden door rood kan worden opgelegd wanneer er wordt vastgesteld dat je het stoplicht (officieel: verkeerslicht) voorbij bent gereden terwijl het rood licht uitstraalde.

Het is daarom goed om altijd het dossier op te vragen wanneer je in bezwaar gaat. Zo kun je immers nagaan of daaruit daadwerkelijk blijkt dat je voorbij het rode licht bent gereden.

Niet voorbij het rode licht gereden

twee flitsfoto's waarop te zien is dat het voertuig niet door rood is gereden
Aan de hand van de schaduw kan worden vastgesteld dat het voertuig hier nog niet voorbij het verkeerslicht is gereden.

Het is belangrijk om na te gaan of vaststaat dat het rode licht wel voorbij bent gereden. Er zijn gevallen waarin er wel foto’s van de auto zijn, maar daarop niet zichtbaar is dat de auto het verkeerslicht voorbij rijdt. Op beide foto’s bevindt de auto zich dan bijvoorbeeld nog voor het verkeerslicht. In die gevallen is de boete onterecht, omdat niet vast staat dat je voorbij het rode licht bent gereden. 

Ben je niet voorbij het rode licht gereden, maar wel voorbij de stopstreep? Dan komt het vaak voor dat de boete naar aanleiding van het bezwaar wordt gewijzigd in een boete voor ‘niet stoppen voor de stopstreep’. Maar dat is al een behoorlijke overwinning, want het scheelt aanzienlijk in de kosten. Deze boete is namelijk € 100,- in plaats van € 250,-.

Het verkeerslicht was niet rood

Het komt ook voor dat er een boete wordt opgelegd, terwijl op de flitsfoto’s valt te zien dat het verkeerslicht helemaal niet brandde. Ook in die gevallen is de boete natuurlijk onterecht, want je bent dan helemaal niet door rood gereden.

Geen foto’s, maar waargenomen door een agent

De boete voor een roodlichtgedraging wordt in de meeste gevallen door middel van een flitser geconstateerd. Het komt ook voor dat de overtreding wordt geconstateerd door een agent.

In dat geval zijn er vaak geen foto’s beschikbaar, maar moet gekeken worden naar de verklaring die de agent heeft opgesteld. Uit de verklaring moet blijken dat je voorbij het rode licht bent gereden. Blijkt dit uit de verklaring, dan is het aan jou om de verklaring van de agent te ontkrachten.

Geen rechtstreeks zicht op het verkeerslicht

Een situatie die ook veel voorkomt is dat de agent geen direct zicht had op het verkeerslicht. Hij rijdt dan zelf op een kruising en heeft groen licht en leidt daaruit af dat het verkeerslicht voor een conflicterende rijrichting op rood moet hebben gestaan. Dit mag niet zomaar. Voordat de agent de boete oplegt, moet hij eerst controleren hoe de verkeerslichten stonden afgesteld

Heeft de agent de afstelling van de verkeerslichten niet gecontroleerd, dan mag een boete voor rijden door rood niet worden opgelegd. Gebeurt dit toch, dan kan de boete worden vernietigd.

Ten onrechte niet staande gehouden

Wanneer de gedraging door een politieagent wordt geconstateerd, is hij in principe verplicht om je staande te houden en de boete aan jou als bestuurder op te leggen. 

De agent mag alleen van staandehouding afzien als er geen reële mogelijkheid was om je staande te houden. Het is altijd goed om dit te controleren. Het komt namelijk erg vaak voor dat een agent hier ten onrechte van afziet. 

Wij vechten je boete kosteloos aan!

Hierboven heb ik een aantal gevallen behandeld waarin een verkeersboete voor rijden door rood onterecht is.

Ik hoop dat je iets aan dit artikel hebt gehad. Uiteraard staan we voor je klaar als je hulp nodig hebt bij het aanvechten van een verkeersboete. Wij kunnen je namelijk gratis bijstaan in die procedure.

Mocht je vragen nog hebben, stuur ons dan een e-mail of een WhatsAppbericht.

Heel erg bedankt voor het lezen!

Schakel onze hulp in!