Boete parkeren na geen parkeerschijf neerleggen (R400ae), wanneer onterecht?

Ben jij je parkeerschijf vergeten neer te leggen en heb je nu een boete (feitcode R400ae)? Dan kost je dat € 110,00 exclusief administratiekosten. De boete kan worden opgelegd wanneer je een auto parkeert in een parkeerschijfzone zonder parkeerschijf op een parkeerplaats aangeduid met een blauwe streep. Het komt regelmatig voor dat dit soort boetes ten onrechte worden opgelegd. Lees verder en controleer of jouw boete terecht is.

Heb jij onterecht een boete ontvangen voor het parkeren zonder parkeerschijf (feitcode R400ae)? 

Inhoudsopgave

Wat houdt de boete voor parkeren zonder parkeerschijf (R400ae) in? 

Sta je in een parkeerschijfzone, dan moet je op parkeerplaatsen die voorzien zijn van een blauwe streep een parkeerschijf gebruiken. De parkeerschijf moet je achter de voorruit leggen. Een parkeerschijfzone wordt aangeduid met het bord E10. Dat bord staat hieronder afgebeeld. 

 

Is jouw boete na geen parkeerschijf te hebben neergelegd terecht?

Zoals we eerder schreven, is de boete voor het parkeren zonder parkeerschijf niet altijd terecht. Hieronder behandelen we een aantal gevallen waarin een boete voor het parkeren zonder parkeerschijf (R400ae) ten onrechte is. 
 

Laden en lossen

In een parkeerschijf zone mag je niet parkeren zonder parkeerschijf. Parkeren is – makkelijk gezegd – het neerzetten van de auto, langer dan nodig om iemand te laten in- of uitstappen of om te laden en lossen. Heeft het voertuig enkel stilgestaan om goederen te laden en lossen, dan mag je – ongeacht het parkeerverbod – dus gewoon met de auto stilstaan.
 
Het is de ambtenaar die moet aantonen dat sprake was van parkeren. Vaak gebeurt dat doordat de ambtenaar in zijn verklaring opneemt dat hij gedurende een zekere tijd (bijvoorbeeld 5 of 10 minuten) geen activiteiten rondom het voertuig heeft waargenomen. 
 
Is er een dergelijke verklaring door hem afgelegd, dan wordt ervan uitgegaan dat sprake is van parkeren.  In zo’n geval is het aan jou om het tegendeel aannemelijk te maken. Dit kun je doen door je stelling dat sprake is van laden en lossen te onderbouwen met bijvoorbeeld getuigenverklaringen en andere bewijsstukken. Je moet dan ook kunnen aantonen dat het laden en lossen niet langer dan noodzakelijk heeft geduurd én dat het om grote of zware spullen ging.
 

Geen bord E10 gepasseerd

Het is verder natuurlijk alleen verboden om te parkeren zonder parkeerschijf in een parkeerschijfzone. Het komt zeer geregeld voor dat de ambtenaar wel meent dat er sprake is van een parkeerschijfzone, terwijl dit eigenlijk helemaal niet zo is of niet kan worden aangetoond.
 
Heb jij een parkeerboete ontvangen omdat de ambtenaar jou verwijt dat je hebt geparkeerd zonder parkeerschijf, terwijl jij stelt dat je helemaal geen parkeerschijfzone bent ingereden? Dan moet je aangeven langs welke route je bent gereden om de betreffende locatie te bereiken. Vervolgens moet de ambtenaar aantonen dat je op deze route een parkeerverbodszone bent ingereden. 
  

Geen blauwe streep

Bovendien mag een boete voor parkeren zonder parkeerschijf alleen worden opgelegd als de plaats waar je stond geparkeerd voorzien is van een blauwe streep. Is dat niet het geval, dan mag geen boete voor parkeren zonder parkeerschijf worden opgelegd. 
 

Parkeren buiten van aangegeven tijden

Het komt ook vaak voor dat een parkeerschijfzone slechts geldt op bepaalde tijdstippen. Buiten de aangegeven tijdstippen is het dan niet vereist om een parkeerschijf te plaatsen. 
 

Andere redenen waarom de boete onterecht kan zijn

Naast de hiervoor aangehaalde redenen waarom een boete voor feitcode R400ae onterecht kan zijn, spelen ook de onderstaande punten mee. Deze punten kunnen bij iedere boete spelen.
  • Boetes zijn vaak onterecht omdat er geen of onvoldoende bewijs is geleverd door de parkeercontroleur of agent.
  • De boete moet volgens de wet voldoende duidelijk zijn. Is dat niet het geval, dan kan het zo zijn dat de boete niet in stand kan blijven. Dat geldt soms ook als de boete te laat is verstuurd.
  • De boete moet worden opgelegd aan de juiste persoon. De kentekenhouder kan aansprakelijk worden gehouden voor overtredingen die zijn begaan met zijn voertuig, maar dat kan alleen als er geen mogelijkheid was om de bestuurder (of parkeerder) staande te houden. 

Wij vechten kosteloos jouw boete aan!

In dit artikel heb ik uitgebreid stilgestaan bij de vraag wanneer een boete voor parkeren zonder parkeerschijf (R400ae) onterecht is. Ik hoop dat je iets aan dit artikel hebt gehad. Denk je na het lezen van dit artikel dat jouw boete onterecht is? Dan kun je via ons gemakkelijk bezwaar maken tegen je boete. Wij kunnen je gratis bijstaan in de procedure van het aanvechten van jouw boete.
 
Mocht je vragen nog hebben, stuur ons dan een e-mail of een WhatsAppbericht.
Heel erg bedankt voor het lezen!

Nee, helaas niet. Het gebruik van een parkeerapp is geen geldige vervanging voor het gebruik van een parkeerschijf. Ook als je betaalt via een parkeerapp dien je dus nog steeds een parkeerschijf te gebruiken als dit verplicht is.

Dit hangt af van de lokale regels in de gemeente waar je geparkeerd hebt. In sommige gemeenten geldt namelijk ook op zondag een verplichting om een parkeerschijf te gebruiken. Het is dus belangrijk om goed te controleren wat de lokale regels zijn voordat je gaat parkeren.

Je kunt dit meestal controleren via de verkeersborden die in de omgeving staan. Op deze borden staat vaak aangegeven of er een verplichting geldt om een parkeerschijf te gebruiken en zo ja, welke tijden van toepassing zijn. Daarnaast kun je ook de lokale regels raadplegen via de website van de gemeente.

Laat je boete door ons aanvechten!