Zaak van de maand – Betrouwbaarheid snelheidsmeting

Iedere week behandelt Bezwaartegenverkeersboetes.nl tientallen boetezaken en daar zijn we trots op. Sommige van onze zaken zijn zo boeiend, opvallend, grappig of interessant dat we die met jullie willen delen. Daarom kiezen we elke maand zo’n zaak uit.

In deze blog behandelen we een interessante zaak waarin er in december uitspraak is gedaan door de Rechtbank Noord-Nederland. De zaak ging over een snelheidsbekeuring waar een luchtje aan zat. Lees je mee?

Wat speelde er in deze zaak?

Uit privacyoverwegingen zal de echte naam van onze klant in dit artikel niet worden genoemd. In plaats daarvan zullen we hem Paul noemen.

Op 15 augustus 2018 diende Paul zijn zaak bij ons in. Aan hem was op 23 mei 2018 een boete opgelegd van maar liefst € 197,00 voor overschrijding van de maximum snelheid met 20 km/u, binnen de bebouwde kom. Tegen deze boete had hij zelf al beroep aangetekend bij de officier van justitie, maar dat had niet het gewenste effect.

Hoewel Paul had aangetoond dat het tijdstip op de boete onmogelijk juist kon zijn, was dat geen aanleiding voor de officier van justitie om de boete te vernietigen. In plaats daarvan vroeg de officier van justitie de agent die de boete had opgelegd om tekst en uitleg. De agent gaf aan dat hij de verkeerde tijd had opgegeven. Zonder dat Paul op het verhaal van de agent kon reageren, veranderde de officier van justitie de tijd op de boete. Verder werd het beroep van Paul ongegrond verklaard.

Paul wilde zich bij deze beslissing niet neerleggen. Hij vond dat de officier van justitie zich er wel erg makkelijk van af had gemaakt en vroeg Bezwaartegenverkeersboetes.nl om de zaak namens hem bij de rechter aan te vechten.

Namens Paul stelde een van onze juristen beroep in bij de rechtbank tegen de beslissing van de officier van justitie. Net als in iedere zaak werd het dossier van de boete opgevraagd. Bij het bestuderen van het dossier viel onze jurist meteen iets geks op, namelijk:

  • De agent die de boete had uitgeschreven had verklaard dat hij de snelheid had vastgesteld met de gekalibreerde snelheidsmeter van een politievoertuig.
  • Een paar regels later had de agent verklaard dat hij in zijn eigen (privé)auto reed toen hij de overtreding constateerde en daarom geen staandehouding had verricht.
  • In een later afgelegde verklaring schreef de agent dat hij op het moment van de gedraging in zijn privéauto reed, maar dat hij later zijn privéauto met een dienstvoertuig was gevolgd om de snelheid na te meten.

Op 19 november 2018 werd de zaak behandeld op een zitting bij de kantonrechter in Assen. Onze jurist voerde namens Paul onder andere aan dat de snelheidsmeting, die met een privévoertuig was verricht, onbetrouwbaar was en dat daarom niet kon worden bewezen dat Paul de overtreding had begaan.

Wat vond de rechter ervan?

Op 4 december 2018 viel de uitspraak van de kantonrechter bij ons in de brievenbus. De kantonrechter was het roerend met ons eens en had maar een half A4’tje nodig om uitspraak te doen. Zij schreef het volgende:

“De kantonrechter overweegt dat het door de verbalisant gebruikte meetmiddel dient te zijn getest, geijkt en op de voorgeschreven wijze te zijn gebruikt. Gelet op het voorgaande (Bezwaartegenverkeersboetes.nl: hiermee verwijst de kantonrechter naar de verklaring van de agent) stelt de kantonrechter vast dat de snelheidsmeting niet op correcte wijze is uitgevoerd; deze is immers vastgesteld met behulp van de niet-gekalibreerde boordsnelheidsmeter van het privevoertuig van de verbalisant. Dat deze vervolgens heeft getracht dit te corrigeren door zijn privevoertuig met een dienstvoertuig met gekalibreerde boordsnelheidsmeter te volgen en de snelheid van het dienstvoertuig of te lezen, maakt dit niet anders. Derhalve kan de snelheidsovertreding niet vast komen te staan. Het beroep zal daarom gegrond worden verklaard. De kantonrechter zal de beschikking van de officier van justitie en de inleidende beschikking vernietigen.”

Wij zijn erg tevreden met dit resultaat en Paul gelukkig ook. Zijn boete is komen te vervallen en hij heeft zijn € 197,00 teruggekregen!

Heb jij hulp nodig bij het aanvechten van een boete?

Bezwaartegenverkeersboetes.nl staat voor je klaar. Wij vechten wekelijks tientallen boetes aan en zijn gespecialiseerd in het verkeersrecht.

We helpen je helemaal gratis. Als professioneel rechtsbijstandverlener krijgen wij een vast bedrag van de overheid wanneer we jouw zaak winnen. Voor jou is Bezwaartegenverkeersboetes.nl dan ook geheel kosteloos!

Waar wacht je nog op? Dien direct je boete in en wij gaan voor je aan de slag!

Laat je boete door ons aanvechten!