Hoe lang mag de officier van justitie erover doen om een beslissing te nemen?

Wanneer je administratief beroep aantekent tegen een verkeersboete, kan het vaak wel even duren voordat je van de officier van justitie een reactie krijgt. Hoe lang de officier van justitie over het nemen van een beslissing mag doen, behandel ik in dit artikel. Ook zal ik erbij stilstaan wat je kunt doen als de officier van justitie niet tijdig beslist.

De beslistermijn

De officier van justitie moet binnen zestien weken nadat de beroepstermijn is verstreken beslissen. De beroepstermijn is zes weken na de dag van ontvangst van de verkeersboete (de brief van het CJIB).

Voorbeeld:

Ontvang je op 12 oktober 2018 een verkeersboete, dan heb je tot 23 november 2018 om in beroep te gaan. Vervolgens heeft de officier van justitie tot 15 maart 2019 om te beslissen.

Verlengen van de beslistermijn

De officier van justitie kan de beslistermijn verlengen met tien weken. Wanneer de officier van justitie van deze gelegenheid gebruik maakt, moet hij je hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Wat als de officier van justitie niet tijdig beslist?

Wanneer de officier van justitie niet tijdig beslist, kun je hem in gebreke stellen. Dat doe je door de officier van justitie een brief te sturen waarin je aangeeft dat de beslistermijn is verstreken en dat hij alsnog binnen veertien dagen na ontvangst van de ingebrekestelling moet beslissen. Wanneer de officier van justitie dan alsnog geen beslissing neemt, is hij aan jou gedurende maximaal 42 dagen dwangsommen verschuldigd. De eerste veertien dagen is dat € 20,- per dag, de tweede veertien dagen is dat € 30,- per dag en de laatste veertien dagen is dat € 40,- per dag. Totaal kan het dus oplopen tot maximaal € 1.260,-.

Heb je hulp nodig met het aanvechten van een verkeersboete? Wij helpen je gratis verder. Dien direct je boete in.

Schakel onze hulp in!