Achtergrond en betekenis van de ‘Wet Mulder’

De Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) is in 1992 in heel Nederland ingevoerd. De wet, die ook wel de ‘Wet Mulder’ wordt genoemd, regelt de bestraffing van lichte verkeersovertredingen. Zij bepaalt dat er voor lichte verkeersovertredingen een administratieve sanctie kan worden opgelegd. Hieronder behandel ik kort de achtergrond en betekenis van deze wettelijke regeling.

Werkdruk

Voor invoering van de Wet Mulder werden er voor lichte verkeersovertredingen (zoals een Wet Mulder verkeersboete) schikkingsvoorstellen (transactievoorstellen) gedaan. Dat hield in dat de politie of het Openbaar Ministerie aan een verdachte het aanbod deed om tegen betaling van een bepaald bedrag af te zien van strafrechtelijke vervolging. Ging je op dit voorstel niet in, dan moest het reguliere strafproces worden doorlopen. De officier van justitie moest je dan oproepen om te verschijnen bij de rechter en de rechter moest een beslissing nemen.

Door het toenemende aantal verkeersovertredingen werd er ter voorkoming van overbelasting van het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht door de wetgever een nieuw systeem bedacht: administratiefrechtelijke afdoening van eenvoudige verkeersovertredingen.

Die zwijgt stemt toe

Door te kiezen voor een systeem van administratiefrechtelijke afdoening werd gerealiseerd dat er voortaan bij een lichte verkeersovertreding een administratieve sanctie werd opgelegd. Daardoor werden de rollen eigenlijk omgedraaid. Waar de verdachte eerst kon stilzitten indien hij het er niet mee eens was, moest hij als bestrafte in de nieuwe situatie zelf opkomen tegen de sanctie. Door zichzelf niet te verweren tegen de administratieve sanctie werd de sanctie onherroepelijk.

Betekenis

Wanneer je het niet eens bent met een boete moet je je daar op tijd tegen verzetten. Dat doe je door administratief beroep in te stellen bij de officier van justitie. In het beroepschrift geef je aan waarom je het niet met de boete eens bent.

Ga je niet tijdig in beroep, dan heb je in de meeste gevallen geen kans meer om je tegen de boete te verzetten. Je moet dan gewoon betalen. Betaal je niet, dan wordt de boete verhoogd en kan er beslag worden gelegd op je spullen, inkomen of bankrekening. Ook kan de officier van justitie je (met machtiging van de kantonrechter) voor een week gijzelen. Daarnaast kan ook je rijbewijs of voertuig worden ingenomen.

Heb je hulp nodig met het aanvechten van een verkeersboete? Wij helpen je gratis verder. Dien direct je boete in.

Schakel onze hulp in!